Assessment and Evaluation

Sanat Tarihi programını bitirenler “Sanat Tarihçisi” ünvanı ile başta üniversite ve araştırma merkezleri olmak üzere, müzeler, ören yerleri, sanat galerileri, arşivler, kütüphaneler, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin sanat ve kültür ile ilgili bölümlerinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, belediyelere bağlı kısa adı KUDEP olan koruma uygulama ve denetim müdürlüklerinde çalışabilirler.

Ayrıca KPSS2de başarılı olan adaylar orta dereceli okullarda sanat tarihi dersi verebilirler.
http://universitetercihleri.com/ddmain/uni/1960/0/1364

Lisans üstü programlarda eğitim alıp uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz, Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızda eğitim alabilmektedirler.