Employment Opportunities

Eğitim-Öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) isteğe bağlı Yabancı Dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bu sürelere dahil değildir. Öğrencilerin 4 yıllık programı bitirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin bir dönemde almaları gereken kredi 30 AKTS olup, toplam mezuniyet kredisi 2547 sayılı Kanunun 5-i maddesindeki dersler hariç, lisans programları için 240 AKTS´dir .