Compulsory Courses

Course 3 4 8 1 2 5 6 11 9 10 12
Anadolu Beylikleri Dönemi Mimarisi
Anadolu Öncesi Türk Sanati 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3
Anadolu Selçuklu Mimarisi
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Avrupa Sanati 5 5 5 5 4 3 5 2 5 0 1
Belgeleme ve Fotoğrafçilik 4 3 4 3 5 4 5 2 5 5 5
Bitirme Çalişmasi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bizans Mimarisi 5 4 3 5 5 5 1 5 5 1 5
Bizans Resim ve El Sanatlari 4 4 5 5 5 4 4 3 5 2 2
Erken Islam Sanati
Erken Osmanli Mimarisi 4 5 5 5 4 5 2 5 5 4 5
Ingilizce
Islam Resim Sanati 2 4 2 4 4 5 0 0 0 5 5
Klasik Osmanli Mimarisi 5 4 4 5 5 3 2 5 1 5 5
Mitoloji ve Ikonografi 4 3 1 3 4 3 5 1 4 1 4
Ortaçağ Avrupa Sanati 4 4 3 5 5 2 4 0 3 0 5
Ortaçağ Islam Sanati
Osmanli Kitabeleri 0 4 4 5 0 4 3 0 4 0 0
Osmanli Resim Sanati 2 4 0 4 5 1 5 5 5 1 1
Osmanli Türkçesi Metinler
Osmanli Türkçesine Giriş 0 3 3 3 0 3 0 0 3 0 0
Sanat Tarihi Yöntem ve Terminolojisi 4 1 3 5 3 4 0 2 0 3 5
Sanat Tarihine Giriş 1 3 2 4 2 4 3 0 4 3 0
Teknik Resim ve Rölöve
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi
Türk - Islam El Sanatlari 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5
Türk Dili 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Türk Kitap Kültürü ve Sanatlari 5 4 2 5 4 1 4 5 5 2 5
Türk Süsleme Sanatlari 3 2 3 5 4 4 0 3 0 3 5

Optional Courses

Course 3 4 8 1 2 11 12 9 5 10 6
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Hanlari
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Medreseleri 3 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4
Antik Anadolu Kentleri 3 4 3 5 5 5 5 5 5 3 1
Arkeolojik Kazilarda Yön ve Belgeleme 5 4 2 5 5 3 5 5 3 1 4
Balkanlarda Türk Sanati 4 5 2 5 4 5 1 3 3 0 5
Batililaşma Dönemi Türk Resim Sanati 4 5 3 4 5 5 5 5 1 5 5
Bilgisayar Destekli Tasarim 5 2 4 3 5 3 5 4 5 5 5
Çağdaş Türk Sanati 4 5 4 3 5 1 5 1 2 5 5
Endülüs Sanati 3 2 3 3 4 4 3 0 4 0 0
Eski Misir Sanati 2 3 4 5 5 1 5 1 4 0 2
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Felsefe ve Sanat 2 4 3 1 5 2 4 4 4 3 3
Geç Dönem Osmanli Mimarisi 4 5 5 5 5 5 2 4 0 0 5
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Grekçeye Giriş 1 3 5 3 5 5 3 0 0 0 5
Istanbul Semineri 5 4 5 4 5 4 5 1 5 5 4
Koruma ve Onarim 4 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5
Latinceye Giriş 4 3 4 1 5 4 4 1 3 4 4
Modern Sanat Akimlari 5 5 5 5 5 3 3 3 0 5 5
Müzecilik 5 3 4 2 5 1 5 5 5 5 5
Nümizmatik 2 2 3 5 4 1 5 5 5 3 1
Osmanli Epigrafisi 4 3 4 3 5 1 1 3 5 3 5
Osmanli Köşk ve Kasirlari 5 4 4 3 5 5 1 2 5 4 5
Osmanli Kültür Tarihi 4 5 0 2 5 4 4 5 5 5 5
Türk Çini Sanati 4 5 4 5 5 5 1 2 0 0 5
Türk Hali Sanati 5 5 5 5 4 5 5 5 3 2 1
Türk Hat Sanati 2 3 2 5 5 3 1 4 0 1 5
Türk Su Mimarisi 2 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5
Türk Türbe Mimarisi 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli

Compulsory Courses

Course 3 4 8 1 2 5 6 11 9 10 12
Anadolu Beylikleri Dönemi Mimarisi
Anadolu Öncesi Türk Sanati H H H H H H H H H H M
Anadolu Selçuklu Mimarisi
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi N N N N N N H N N N N
Avrupa Sanati H H H H H M H M H N L
Belgeleme ve Fotoğrafçilik H M H M H H H M H H H
Bitirme Çalişmasi H H H H H H H H H H H
Bizans Mimarisi H H M H H H L H H L H
Bizans Resim ve El Sanatlari H H H H H H H M H M M
Erken Islam Sanati
Erken Osmanli Mimarisi H H H H H H M H H H H
Ingilizce
Islam Resim Sanati M H M H H H N N N H H
Klasik Osmanli Mimarisi H H H H H M M H L H H
Mitoloji ve Ikonografi H M L M H M H L H L H
Ortaçağ Avrupa Sanati H H M H H M H N M N H
Ortaçağ Islam Sanati
Osmanli Kitabeleri N H H H N H M N H N N
Osmanli Resim Sanati M H N H H L H H H L L
Osmanli Türkçesi Metinler
Osmanli Türkçesine Giriş N M M M N M N N M N N
Sanat Tarihi Yöntem ve Terminolojisi H L M H M H N M N M H
Sanat Tarihine Giriş L M M H M H M N H M N
Teknik Resim ve Rölöve
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi
Türk - Islam El Sanatlari H H H H H H L H L H H
Türk Dili N M N L N N N N N N N
Türk Kitap Kültürü ve Sanatlari H H M H H L H H H M H
Türk Süsleme Sanatlari M M M H H H N M N M H

Optional Courses

Course 3 4 8 1 2 11 12 9 5 10 6
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Hanlari
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Medreseleri M M H M H H H H H H H
Antik Anadolu Kentleri M H M H H H H H H M L
Arkeolojik Kazilarda Yön ve Belgeleme H H M H H M H H M L H
Balkanlarda Türk Sanati H H M H H H L M M N H
Batililaşma Dönemi Türk Resim Sanati H H M H H H H H L H H
Bilgisayar Destekli Tasarim H M H M H M H H H H H
Çağdaş Türk Sanati H H H M H L H L M H H
Endülüs Sanati M M M M H H M N H N N
Eski Misir Sanati M M H H H L H L H N M
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Felsefe ve Sanat M H M L H M H H H M M
Geç Dönem Osmanli Mimarisi H H H H H H M H N N H
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Grekçeye Giriş L M H M H H M N N N H
Istanbul Semineri H H H H H H H L H H H
Koruma ve Onarim H H H N H H H H H H H
Latinceye Giriş H M H L H H H L M H H
Modern Sanat Akimlari H H H H H M M M N H H
Müzecilik H M H M H L H H H H H
Nümizmatik M M M H H L H H H M L
Osmanli Epigrafisi H M H M H L L M H M H
Osmanli Köşk ve Kasirlari H H H M H H L M H H H
Osmanli Kültür Tarihi H H N M H H H H H H H
Türk Çini Sanati H H H H H H L M N N H
Türk Hali Sanati H H H H H H H H M M L
Türk Hat Sanati M M M H H M L H N L H
Türk Su Mimarisi M H H H H H M H M H H
Türk Türbe Mimarisi H H H H M H H H H H M
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli

Compulsory Courses

Course 3 4 8 1 2 5 6 11 9 10 12
Anadolu Beylikleri Dönemi Mimarisi
Anadolu Öncesi Türk Sanati + + + + + + + + + + +
Anadolu Selçuklu Mimarisi
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi +
Avrupa Sanati + + + + + + + + + +
Belgeleme ve Fotoğrafçilik + + + + + + + + + + +
Bitirme Çalişmasi + + + + + + + + + + +
Bizans Mimarisi + + + + + + + + + + +
Bizans Resim ve El Sanatlari + + + + + + + + + + +
Erken Islam Sanati
Erken Osmanli Mimarisi + + + + + + + + + + +
Ingilizce
Islam Resim Sanati + + + + + + + +
Klasik Osmanli Mimarisi + + + + + + + + + + +
Mitoloji ve Ikonografi + + + + + + + + + + +
Ortaçağ Avrupa Sanati + + + + + + + + +
Ortaçağ Islam Sanati
Osmanli Kitabeleri + + + + + +
Osmanli Resim Sanati + + + + + + + + + +
Osmanli Türkçesi Metinler
Osmanli Türkçesine Giriş + + + + +
Sanat Tarihi Yöntem ve Terminolojisi + + + + + + + + +
Sanat Tarihine Giriş + + + + + + + + +
Teknik Resim ve Rölöve
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi
Türk - Islam El Sanatlari + + + + + + + + + + +
Türk Dili + +
Türk Kitap Kültürü ve Sanatlari + + + + + + + + + + +
Türk Süsleme Sanatlari + + + + + + + + +

Optional Courses

Course 3 4 8 1 2 11 12 9 5 10 6
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Hanlari
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Medreseleri + + + + + + + + + + +
Antik Anadolu Kentleri + + + + + + + + + + +
Arkeolojik Kazilarda Yön ve Belgeleme + + + + + + + + + + +
Balkanlarda Türk Sanati + + + + + + + + + +
Batililaşma Dönemi Türk Resim Sanati + + + + + + + + + + +
Bilgisayar Destekli Tasarim + + + + + + + + + + +
Çağdaş Türk Sanati + + + + + + + + + + +
Endülüs Sanati + + + + + + + +
Eski Misir Sanati + + + + + + + + + +
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Fef-Bölüm Seçmeli
Felsefe ve Sanat + + + + + + + + + + +
Geç Dönem Osmanli Mimarisi + + + + + + + + +
Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Grekçeye Giriş + + + + + + + +
Istanbul Semineri + + + + + + + + + + +
Koruma ve Onarim + + + + + + + + + +
Latinceye Giriş + + + + + + + + + + +
Modern Sanat Akimlari + + + + + + + + + +
Müzecilik + + + + + + + + + + +
Nümizmatik + + + + + + + + + + +
Osmanli Epigrafisi + + + + + + + + + + +
Osmanli Köşk ve Kasirlari + + + + + + + + + + +
Osmanli Kültür Tarihi + + + + + + + + + +
Türk Çini Sanati + + + + + + + + +
Türk Hali Sanati + + + + + + + + + + +
Türk Hat Sanati + + + + + + + + + +
Türk Su Mimarisi + + + + + + + + + + +
Türk Türbe Mimarisi + + + + + + + + + + +
Üniversite Ortak Seçmeli
Üniversite Ortak Seçmeli