Aims

Sanat Tarihinin temel bilimsel ilke ve yöntemlerini benimsemiş, kültür varlıklarını koruma bilincine sahip ve bu konudaki toplumsal bilincin yaygınlaşması için veri üreten, ekip ve disiplinler arası çalışmalarda aktif rol üstlenerek alanını temsil edecek teknik ve teknolojik donanıma sahip öğrencilerin yetişmesini sağlamak,

Anadolu’nun zengin tarihi ve kültürel mirası başta olmak üzere, Sakarya ve çevresindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına sahip çıkma bilincini aşılamak ve bilim dünyasına bu kültürel mirası tanıtabilmek amacıyla bilimsel araştırma yapmak ve yayımlamak,

Almış oldukları eğitim ile Sanat Tarihi’nin her alanında (Batı ve Çağdaş Sanatlar, Türk İslam Sanatları, Bizans Sanatı) hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

Üniversiteler ve araştırma merkezlerinde sosyal bilimler alanında yapılacak araştırma faaliyetleri için deneyimli, bağımsız çalışabilecek ve bilimsel açıdan yeterli uzmanların yetiştirilmesini sağlamak.

Dört yıllık lisans eğitimi boyunca aldığı bilgilerle farklı coğrafya ve tarihi kesitlerde üretilmiş yapıtları kültürel ve toplumsal bağlamı içinde kuramsal yöntemlerle değerlendirebilme becerisine sahip olmasını sağlamak. 

Goals

1.İyi düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip,
2.Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten,
3.Beraberinde çalıştığı ekip arkadaşlarını gözeten ve gelişimine katkıda bulunan ve iş hukuku konusunda bilgili,
4.Mesleki etik unsurlarını kavramış,
5.Kurumlarda toplam kalite felsefesini benimsemiş, çevre koruma standartları hakkında yeterli bilgi ve bilinç sahibi,
6.Bölgesinin ve çağının kültür sanat hareketlerini takip eden ve hakkında analiz yapabilen,
7.Temel bilgi teknolojilerini kullanabilen,
8.Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı ve bu gelişmeleri izleyen; alanı ile ilgili bir çözüme ulaşırken ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal sorunları da gözeten,
9. Sakarya ve çevresinin zengin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkabilen ve bilim dünyasına bu kültürel mirası tanıtabilmek amacıyla bilimsel araştırma yapabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.