• Hedefler
  Bologna Süreciyle Avrupa Birliği Ülkeleri yükseköğretim kurumlarını
  yeterlikler çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa genelinde
  ortak bir kalite anlayışı oluşturmayı hedeflemektedir.
  Kapsam
  Üniversitemizin tüm akademik programlarına ilişkin eğitim amaçları,
  hedefler ve program yeterlikleri; ders planları, dersleri ve içerikleri yer almaktadır.


Bağlantılar

Sakarya Üniversitesi