Assessment and Evaluation

Biyoloji anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Eğitim, Sağlık, Çevre, İlaç, Gıda, Zıraat alanlarında kamu veya özel sektörde istihdam edilebilirler.