Degree to be Received

Biyoloji Anabilim Dalı Doktora programı Yükseköğretimde Mühendislik alanında Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 8. Düzey derece sistemidir. 

SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde 240 AKTS kredilik programı  Başarı ile tamamlayan doktora program öğrencileri Biyoloji alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanır.