Aims

Biyoloji ve ilgili bilim dallarından birinde belli bir konuda özgün bilimsel araştırma ve çalışma yaparak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, geliştirme ve aktarma yeteneğine sahip Biyoloji Bilim Doktoru yetiştirmektir.

Goals

Biyoloji ve ilgili bilim dallarından birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuvarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Biyoloji Bilim Doktoru yetiştirmektir.