Compulsory Courses

Course 8 3 11 5 13 2 10 1 9 7 15 4 12 6 14
Proje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proje

Optional Courses

Course 7 15 2 10 4 12 1 9 8 6 14 3 11 5 13
Alternatif Okul Sistemleri 5 2 2 3 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5
Bilimsel Araştirma Teknikleri 3 4 4 5 4 4 4 5 3 3 5 3 4 5 4
Eğitim Denetiminde Yeni Yaklaşimlar 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 2 3 3 4
Eğitim Denetiminin Kuramsal Temelleri 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5
Eğitim Ekonomisi ve Planlamasi 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi 3 5 5 0 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5
Eğitim Örgütlerinde Duygusal Zekâ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5
Eğitim Örgütlerinde Liderlik 3 4 3 4 5 3 2 3 4 3 5 5 4 3 4
Eğitim Politikalari ve Strateji Geliştirme 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 1 4 2 3
Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Yaklaşimlar 3 5 4 2 3 4 0 3 3 4 3 3 4 5 4
Eğitim Yönetiminde Veri Analizi ve Bilgisayar Uyg. 3 2 4 4 4 5 4 4 3 3 2 3 4 4 4
Eğitim Yönetiminin Kuramsal Temelleri 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 0 5 5
Eğitim Yönetiminin Yasal Temelleri 3 5 4 3 4 4 3 4 5 3 3 2 4 2 3
Eğitimde Örgütsel Yenileşme ve Liderlik 5 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Güvenli Okul 4 2 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3
Insan Kaynaklari Yönetimi 2 3 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5
Karşilaştirmali Eğitim Yönetimi 5 0 5 0 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5
Okul Çevre Ilişkileri 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 0 4 5 4
Okul Kültürü ve Yönetimi 3 4 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4
Okul Kurma ve Geliştirme 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5
Okul Yönetimi 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4 2 2 3 4
Örgüt Geliştirme 3 3 5 2 5 3 3 5 4 4 5 4 3 0 2
Örgütsel Davraniş 3 3 3 4 4 3 2 5 2 4 3 4 4 3 4
Örgütsel Değişme ve Yenileşme 3 3 5 3 3 3 3 2 4 4 5 3 4 4 4
Örgütsel Kişilik 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4
Örgütsel Şebekeler 0 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 0 5 5 5
Proje Kültürü ve Yönetimi 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4
Türk Eğitim Sistemi 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4

Compulsory Courses

Course 8 3 11 5 13 2 10 1 9 7 15 4 12 6 14
Proje N N N N N N N N N N N N N N N
Proje

Optional Courses

Course 7 15 2 10 4 12 1 9 8 6 14 3 11 5 13
Alternatif Okul Sistemleri H M M M H H M H M H H H H H H
Bilimsel Araştirma Teknikleri M H H H H H H H M M H M H H H
Eğitim Denetiminde Yeni Yaklaşimlar M H H M H H H M H H M M M M H
Eğitim Denetiminin Kuramsal Temelleri H H H H H H H H H H M H M H H
Eğitim Ekonomisi ve Planlamasi H H H H M H H H H H H H H M H
Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi M H H N H H H H H H H M H H H
Eğitim Örgütlerinde Duygusal Zekâ H H H H H H H H H M H H H H H
Eğitim Örgütlerinde Liderlik M H M H H M M M H M H H H M H
Eğitim Politikalari ve Strateji Geliştirme M H M M H H H M M M M L H M M
Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri H H H H H H H H H H H H H H H
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Yaklaşimlar M H H M M H N M M H M M H H H
Eğitim Yönetiminde Veri Analizi ve Bilgisayar Uyg. M M H H H H H H M M M M H H H
Eğitim Yönetiminin Kuramsal Temelleri M H H H H H H H M H H H N H H
Eğitim Yönetiminin Yasal Temelleri M H H M H H M H H M M M H M M
Eğitimde Örgütsel Yenileşme ve Liderlik H M H M M M H H M H H H H M H
Güvenli Okul H M H M M M H M M M H M M H M
Insan Kaynaklari Yönetimi M M M H M M H H H M H H M H H
Karşilaştirmali Eğitim Yönetimi H N H N H N H H H H H N H H H
Okul Çevre Ilişkileri H H H H H M M H M M H N H H H
Okul Kültürü ve Yönetimi M H M M M H M M M H M M M M H
Okul Kurma ve Geliştirme H H N N N H H H H H H N H N H
Okul Yönetimi M M M M M M H M H M H M M M H
Örgüt Geliştirme M M H M H M M H H H H H M N M
Örgütsel Davraniş M M M H H M M H M H M H H M H
Örgütsel Değişme ve Yenileşme M M H M M M M M H H H M H H H
Örgütsel Kişilik M H H H H H M H H H M H H H H
Örgütsel Şebekeler N H H H H H H H H H H N H H H
Proje Kültürü ve Yönetimi M M H H H M H M M M H H H H H
Türk Eğitim Sistemi H H H H H H H H H H H H H H H

Compulsory Courses

Course 8 3 11 5 13 2 10 1 9 7 15 4 12 6 14
Proje
Proje

Optional Courses

Course 7 15 2 10 4 12 1 9 8 6 14 3 11 5 13
Alternatif Okul Sistemleri + + + + + + + + + + + + + + +
Bilimsel Araştirma Teknikleri + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Denetiminde Yeni Yaklaşimlar + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Denetiminin Kuramsal Temelleri + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Ekonomisi ve Planlamasi + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Örgütlerinde Duygusal Zekâ + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Örgütlerinde Liderlik + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Politikalari ve Strateji Geliştirme + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Yaklaşimlar + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Yönetiminde Veri Analizi ve Bilgisayar Uyg. + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Yönetiminin Kuramsal Temelleri + + + + + + + + + + + + + +
Eğitim Yönetiminin Yasal Temelleri + + + + + + + + + + + + + + +
Eğitimde Örgütsel Yenileşme ve Liderlik + + + + + + + + + + + + + + +
Güvenli Okul + + + + + + + + + + + + + + +
Insan Kaynaklari Yönetimi + + + + + + + + + + + + + + +
Karşilaştirmali Eğitim Yönetimi + + + + + + + + + + +
Okul Çevre Ilişkileri + + + + + + + + + + + + + +
Okul Kültürü ve Yönetimi + + + + + + + + + + + + + + +
Okul Kurma ve Geliştirme + + + + + + + + + +
Okul Yönetimi + + + + + + + + + + + + + + +
Örgüt Geliştirme + + + + + + + + + + + + + +
Örgütsel Davraniş + + + + + + + + + + + + + + +
Örgütsel Değişme ve Yenileşme + + + + + + + + + + + + + + +
Örgütsel Kişilik + + + + + + + + + + + + + + +
Örgütsel Şebekeler + + + + + + + + + + + + +
Proje Kültürü ve Yönetimi + + + + + + + + + + + + + + +
Türk Eğitim Sistemi + + + + + + + + + + + + + + +