Employment Opportunities

Eğitim yönetimi ve denetimi ana bilim dalından mezun olabilmek için 90AKTS´lik ders almış ve bu dersleri başarı ile tamamlamış olmak bunun yanında bir proje çalışması yapmak ve jüri önünde bu projeyi savunarak başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.