Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gravür Uygulamalari I RSM 319 5 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin sanatsal ifadelerinde seçenek olarak kullanabileceği olanağını yaratmak;Bu teknikle kendilerini sanatsal yaklaşımları içinde araştırmaya ve kişisel anlatım biçimlerini oluşturmaya yönelik deneysel çalışmalar yapmayı amaçlar.
Course Content Çağdaş sanatçılardan sunumlarla iyi çalışmaların ortak özelliklerinin görülmesi ve bunların ışığında proje geliştirmek.Bu projeler için uygulanmaların yapılması aşamasında çeşitli yönlendirmelerin yapılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Konsepte uygun taslak hazırlar Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Gravür baskı tekniği becerisi gelişir Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Bir fikirden hareketle konsept oluşturur Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
4 Çağdaş gelişim ve uygulamalar ışığında resim sanatının genişleyen ufuk ve boyutlarını gravür baskı yöntemleriyle geliştirir Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
5 Ortaya çıkan taslağın uygun malzeme ve teknik çerçevesinde uygular Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Araştırma ve yaratma mantığını gravür baskı yöntemine uyarlar Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gravürün Tarihçesi, sanatçılar ve eserleri
2 Gravür tekniği ve malzemeleri hakkında bilgilerin verilmesi
3 gravür için eskiz çizimi
4 Eskiz çizimi
5 kalıp hazırlama
6 kalıp hazırlama
7 baskı alma
8 baskı alma
9 eskiz çizimi
10 kalıp hazırlama with aquatinta technique
11 kalıp hazırlama
12 Baskı alma
13 Baskı alma
14 Baskıların numaralandırılması imza ve değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources ATAR ,-Cantürk,F.,KINIKLI,O.;Sanat ve iş Teknolojisi,Esk.A:Ö:F: Yay., 1993; ASLIER,M. ETİ,E., ve IŞINGÖR,M. TSE Resim Tek. Ank. MÜ.G.S.F. yay.,1983; ASLIER,Mustafa,Grafik Sanatlar,Tarih ve Yorumlar,İst.,MÜ.G.S.F. yay.,1983; A.Ö.F. Yay.,1993 Grafik des Deutschen Expressionismus, Publica,Stuttgart,1986. Kütüphane
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Atölye) 15
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 8 8
Sözlü Sınav 4 2 8
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 3 3
Total Workload 108
Total Workload / 25 (Hours) 4.32
dersAKTSKredisi 4