Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir.
  2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir.
  3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder.
  4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar.
  5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
  6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder.
  7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır.
  8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur.
  9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser.
  10 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar.

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder.

  Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar.

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.

  Halkla ilişkiler faaliyetlerinin imaj ve itibar ve markayı geliştirdiğini kavrar.

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik