Aims

Yüksek Lisans öğrencilerine kan grup detayları, kan transfüzyon öncesi uygunluk testleri, kan grup antijenleri, transfüzyon pratiği, transfüzyon reaksiyonları, kan bankası işleyişi konularında teorik ve pratik bilgiler ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Goals

Kan gruplarını bilme
Zayıf D antijenleri
Transfüzyonda kan grup belirleme yöntemleri
Kimler kan verebilir?
Kan uyuşmazlığı
Kanda araştırılan enfeksiyöz testler
Kan ve kan ürünleri
Güvenli kan transfüzyonunda kan bankasının önemi
Transfüzyon reaksiyonları
Hemovijilans