Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKISH WORLD IN THE 20TH CENTURY TAR 402 8 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri None
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MUHAMMED BİLAL ÇELİK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları None
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To comprehend the situation and the improvement of Turkish World in the 20th century
Dersin İçeriği
The history of the independent Turkish States except the Republic of Turkey and the Turkish communities living under the rule of the other states.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To be able to comprehend the effects of the establishment of USSR on Turkish States and communities in Central Asia and Caucasus 1 - 2 - 3 - 14 - C - F -
2 - To be able to analyse USSR’s policy towards Turkish States and communities in Central Asia and Caucasus 1 - 2 - 3 - A -
3 - To be able to explain the situation of Balkan Turks 1 - 2 - 3 - 14 - A - F -
4 - To be able to comprehend the situation of Cyprus and Eastern Turkestan Turks 1 - 2 - 3 - A -
5 - To be able to analyse the situation of Iran, Iraq and Syrian Turks 1 - 2 - 3 - C -
6 - To be able to analyse the effects of the fall of USSR on Central Asia and Caucasus Turks 1 - 2 - 3 - 14 - A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: C:Homework F:Performance Task A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction and Sources
2 A General Outlook to Russian Turks between 1865-1905
3 1905 Revolution and Turkestan Turks
4 Turkistan Turks between 1917-1924
5 Uzbek SSR and Independent Uzbek Rebuplic
6 Kazak SSR and Independent Kazak Rebuplic
7 Turkmen SSR and Independent Turkmen Rebuplic
8 Kirghiz SSR and Independent Kirghiz Rebuplic
9 MIDTERM EXAMINATION
10 Soviet Azerbaijan and Independent Azerbaijan Rebuplic
11 Eastern Turkestan in the 20th Century
12 Cyprus Turks in the 20th Century
13 Balkan Turks in the 20th Century
14 Iraq, Iran and Syrian Turks in the 20th Century

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1- BaymirzaHayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Ankara: TTK Yayınları, 1995.
2- Ufuk Tavkul, Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya, İstanbul: Ötüken, 2002.
3- MishaGlenny, Balkanlar 1804-1999: Milliyetçilik, Savaş Ve Büyük Güçler, İstanbul: Sabah Kitapçılık Sanayi ve Ticaret, 2001.
4- Güngör Turan, Sovyet Sonrası Orta Asya: Sosyalist Devletten Sosyal Devlete Geçiş, İstanbul: Tasam yayınları, 2006.
5- Türk Dünyası El Kitabı, Ankara, 2001.
6- Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Netherlands: SOTA, 2003.
7-Kafkas Dosyası, İstanbul: Tarih ve Tabiat Vakfı, 2006.
8-Avrasya Dosyası, c: VII, sayı: 1, İlkbahar 2001.
9- Fuat Uçar, Dış Türkler / Türk Dünyasının Parlayan 5 Yıldızı Orta Asya Türklüğünün Tarihsel ve Kültürel Yapısı, Fark Yayınları, 2007.
10- BaymirzaHayit, Sovyetlerde Türklüğün ve İslam´ın Bazı Meseleleri TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI, 2001.
11- Stalin ve Türk Dünyası KAKNÜS YAYINLARI, 2007
12- Meşkure Yılmaz, Türklerin Dünyası ve Türkiye´nin Dış Türkler Politikası KRİPTO BASIN YAYIN, 2010

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 He has top level knowledge and ability supported by textbooks including current knowledge, practicing devices and instruments as well as the other scientific sources related with auxiliary sciences for history; he uses these knowledge and abilities in his career and researches X
2 He analyzes and evaluates the concepts, idea and data related with history discipline by means of research methods in social sciences’, diagnoses, analyzes and discusses unknown (not studied) subjects, offers proposals based on scientific findings and evidences related with these subjects. X
3 He informs experts or uninformed person related with history discipline, expresses clearly his ideas about his findings to them both written and orally X
4 He has the abilities of critical, creative thinking and analyzing by means of history methodology, makes independent and collective works related with studies in his field. X
5 He takes responsibility and tries to generate solution on the subjects which have not brightened due to deficiency in historical information and data X
6 He knows interest, request and demands of researchers in his field, familiarizes socio-cultural and economic characteristics of his environment; arranges, executes and governs teaching and learning processes befitting these characteristics. He provide students’ effective participation to teaching process. X
7 He aims to learn foreign language to a reasonable extent for understanding present studies in history discipline and for getting across with his collogues. X
8 He has knowledge of using computer; he uses informatics and communication technology. X
9 In his historical researches, he respects social, scientific and ethic values in terms of gathering, analyzing, interpreting and announcing phases of information. X
10 He makes strenuous efforts in developing himself on historical field. He is open minded person. He takes part an active role in developing himself, his institution. He has a great respect for the values of Turkish Society and Principles of Ataturk. X
11 Techniques related to social sciences in historical field, he applies in interdisciplinary studies. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 10
Odev 1 25
PerformansGoreviSeminer 1 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 20 20
Quiz 1 20 20
Assignment 1 20 20
Performance Task (Seminar) 1 20 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 228
Toplam İş Yükü /25(s) 9.12
Dersin AKTS Kredisi 9.12
; ;