Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE MODERN TIMES A MIDDLE ASIA ANDA KAFKASIA TAR 603 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri --
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ARİF BİLGİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı
To learn the situation of Caucasus and Central Asia in the Modern Age Period
Dersin İçeriği
The developments of Caucasus and Central Asia in the Modern Age Period
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - 1) To be able to apprehend the geopolitical situation and strategic importance of Caucasus 1 - 2 - 3 - A -
2 - 2) To be able to analyze the policy of Ottoman State towards Caucasus 1 - 2 - 3 - C -
3 - 3) To be able to evaluate the aims of Russia towards Caucasus 1 - 2 - 3 - A -
4 - 4) To be able to analyze the process of transformation from khanate to emirate in the Central Asia 1 - 2 - 3 - C -
5 - 5) To be able to apprehend the inclination of Russia towards Caucasus 1 - 2 - 3 - A -
6 - 6) To be able to evaluate the rivalry between Russia and Britain in the Central Asia 1 - 2 - 3 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The geopolitical situation and strategic importance of Caucasus
2 The policy of Ottoman State towards Caucasus
3 The inclination of Russia towards Caucasus
4 The developments in the Transcaucasia
5 The Khanate of Azerbaijan
6 The occupation of the Khanate of Azerbaijan by Russia
7 The development in the North Caucasus and the movement of Muridism
8 The emigration from Caucasus to Anatolia
9 Midterm Examination
10 The Khanate of Turkistan
11 The political developments in the Bokhara, Khiva and Khoqand
12 The economic, cultural and social situation of the Khanate of the Central Asia
13 The Russian occupation of the Central Asia
14 Russian-British Rivalry in the Central Asia between

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1- Kafkas Dosyası, Tarih ve Tabiat Vakfı, İstanbul, 2006.
2- Cemal Gökçe, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya Siyaseti, İstanbul: Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı, 1979.
3- John F. Baddeley, Rusya´nın Kafkasya´yı istilası ve Şeyh Şamil, İstanbul: Kayıhan Yayınevi, 1995.
4- Mehmet Ali Çakmak, Hanlıklar Devrinde Azerbaycan-Türkiye münasebetleri (1723-1829), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 1996.
5- Hayati Bice, Kafkasya´dan Anadoluya Göçler, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991
6- Mehmet Alpargu, Türkistan Hanlıkları, Türkler, c: VIII, ss. 557-605.
7- Baymirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Ankara: TTK Yayınları, 1995.
8- Mehmet Saray, The Russian, British, Chinese and Ottoman rivalry in Turkestan : four studies on the history of Central Asia, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline; X
2 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process; X
3 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context X
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
5 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
6 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline; X
7 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related X
8 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred); X
9 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization; X
10 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 20 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü /25(s) 6.24
Dersin AKTS Kredisi 6.24
; ;