Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
POLITICAL GEOGRAPHY SBE 401 7 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri

None.

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Purpose of this course is to comprehend the basic concepts and facts related to political geography.

Dersin İçeriği

Definitions. Main opinions about political geography. Physical factors in political geography (location, area, boundaries, landforms, climate, water, land, natural resources). Human factors in political geography (population, culture, military and / or political, economic communities). Turkey´s membership of the political and military organizations (such as NATO, EU). Relations of Turkey with the Middle Eastern countries, Balkan countries, Caucasus countries and Turkish republics. Transboundary waters, straits, continental shelf and the Aegean issues. Some political and economic organizations in the World.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains the basic concepts of political geography. 1 - 2 - 14 - A -
2 - Explains the effect of physical factors on political geography in general. 1 - 2 - 14 - A -
3 - Explains the effect of human factors on political geography in general. 1 - 2 - 14 - A -
4 - Explains the effect of economic factors on political geography in general. 1 - 2 - 14 - A -
5 - Evaluates Turkey's place on the geopolitical theories in general. 1 - 2 - 14 - A -
6 - Explains selected international political, economic and military organizations in general. 1 - 2 - 14 - A -
7 - Explains Turkey's relations with Turkey's neighbouring countries, regions and Turkish countries. 1 - 2 - 14 - A -
8 - Prepares a homework and makes a presentation on a topic related to the course. 1 - 2 - 14 - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Political geography, geopolitics, geostrategy concepts. Physical factors in political geography: Location, area Related resources will be read.
2 Physical factors in political geography: Shape, borders, land forms, climate, water, soil, natural vegetation Related resources will be read.
3 Human factors in political geography: Population, settlement Related resources will be read.
4 Economic factors in political geography: Agricultural and livestock products, minerals , energy resources Related resources will be read.
5 Economic factors in political geography: Forests, aquatic animals hunting and breeding, industry, tourism, transport, trade Related resources will be read.
6 Theories related to geopolitics: Land Dominance Theory, Edge Belt Dominance Theory, Sea Dominance Theory, Air Dominance Theory Related resources will be read.
7 Mid-term exam.
8 Theories related to geopolitics: Siege Theory, New Domino Stones Theory, End of History Theory, Clash of Civilizations Theory Related resources will be read.
9 Theories related to geopolitics: Integration of Civilizations Theory, Great Chess Board Theory, Axis Countries Domination Theory, Space Domination Theory, Applicability of Geopolitical Theories Related resources will be read.
10 Some political, economic, military and commercial cooperation organizations in the world: United Nations (UN), Organization for Islamic Cooperation (OIC) Related resources will be read.
11 Some political, economic, military and commercial cooperation organizations in the world: European Union (EU), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Asia-Pacific Economic Cooperation Organization (APEC) Related resources will be read.
12 Black Sea Economic Cooperation Organization, OPEC, NATO, TURKSOY Related resources will be read.
13 Turkey and Middle Eastern countries relations. Turkey-Balkans countries relations. Turkey-Caucasus countries relations. Turkey- Turkish countries relations Related resources will be read.
14 The problem of transboundary waters. Straits problem. Continent shelf problem. Problems encountered in the Aegean Sea between Turkey and Greece Related resources will be read.

Kaynaklar

Ders Notu

*Özey, R., Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya. Genişletilmiş. 7. baskı., Aktif Yayınevi, İstanbul, 2010.

Ders Kaynakları

* Akengin,H., Siyasi Coğrafya İnsan ve Mekan Yönetimi. Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2010.

* Özey, R., Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya. Aktif Yayınevi, İstanbul, 2008.

* Göney, S., Siyasî Coğrafya.  İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1993. 

* Göney, S., Siyasi Coğrafya (2.Cilt). İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1993. 

* Armaoğlu, F., 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995.  17. Baskı, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2010.

* İlhan, S., Jeopolitik Duyarlılık.  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 1989. 

* Arıbaş, K., Küresel Çağda Siyasi Coğrafya.  Çizgi Kitabevi, Konya, 2007. 

* Arıbaş, K., Hispanya: Siyasi Coğrafya.  Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2009. 

* Özey, R., Küresel Silahlanma: Dünyanın Silah Depoları.  Aktif Yayınevi, İstanbul, 2007.

* Günel, K., Coğrafyanın Siyasal Gücü.  4. bs., Çantay  Kitabevi, İstanbul, 2008. 

* Karluk, S. R., Avrupa Birliği Kuruluşu, Gelişmesi, Genişlemesi, Kurumları.  11. Baskı, Beta, İstanbul, 2014.

* Karluk, S. R., Küreselleşen Dünyada Uluslararası Kuruluşlar.  7. Baskı,  Beta, İstanbul,  2014.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2
3
4
5 X
6
7
8 X
9 X
10
11

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
Odev 1 15
PerformansGoreviSeminer 1 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 15 15
Quiz 1 5 5
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü /25(s) 4.96
Dersin AKTS Kredisi 4.96
; ;