Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TRANSPARENCY IN GOVERNMENT SBK 613 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MUSA EKEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Asst. Abdulkadir AKSOY

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Emphasizing on understanding of transparency on which new management approach has been based.

Dersin İçeriği

Tradition of privacy in public management; Privacy of resources and results; transparent management requirements and country practices, transparent management arrangements in Turkey, providing project information, the right to information, accountability, the policy reasons

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/she knows secrecy and practice tradition in public administration. 1 - 2 - 3 - 15 - A - C -
2 - He/she grasps and interprets resources and results of secrecy. 1 - 2 - 3 - 15 - A - C -
3 - He/she knows and analyzes the Right to Information regulations and practices. 1 - 2 - 3 - 15 - A - C -
4 - He/she knows and analyzes accountability performs. 1 - 2 - 3 - 15 - A - C -
5 - He/she grasps the importance of transparency comprehension which comprise the base of new management comprehension. 1 - 2 - 3 - 15 - A - C -
6 - He/she knows and analyzes transparent management necessity and countries implementation. 1 - 2 - 3 - 15 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Tradition of privacy in public management
2 Privacy of the resources and results
3 Transparent management requirements, and the first studies (country applications)
4 Country applications
5 Act No. 4893 in Turkey
6 Information Paper to
7 The right to information
8 The right to information
9 Midterm Exam
10 The right to information applications and decisions established
11 Accountability
12 Rationale for policy
13 From the traditional understanding of the problems in the transition to transparency
14 Problems arising from public

Kaynaklar

Ders Notu

Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 8. Baskı, Erkam Matbaası, İstanbul, 2008; Musa Eken, Yönetimde Şeffaflık, Sakarya Kitabevi, 2006;

Ders Kaynakları

Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Yayınları, 4. Baskı, 2004; Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, 2000; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları 4. Baskı,Hamza Al, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Türk Kamu Yönetiminde Yeni Denetim Yaklaşımları”, Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007; Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul, 1998;


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
Odev 1 60
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 15 15
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 141
Toplam İş Yükü /25(s) 5.64
Dersin AKTS Kredisi 5.64
; ;