Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CONTEMPORARY ART THEORY II SRM 518 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi BURAK DELİER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The aim of this course is to understand modern/postmodern movements of art during the second half of the 20th century and to examine the theorotical approaches in order to analyze the language of art.
Dersin İçeriği
This course includes the critical researches of modern art theories and methods.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - S/he interprets the postmodern/modern art movements of 20th centuries. 1 - 2 - 3 - C -
2 - S/he recognizes forerunners of postmodern art movements and works of art. 1 - 2 - 3 - 5 - 14 - C - F -
3 - S/he learnes about postmodern literature constituted by major art critics. 1 - 2 - 3 - C -
4 - S/he applies and reinterprets the main concepts of modernism in his/her works of art 1 - 2 - 3 - 5 - 14 - C - F -
5 - S/he has the ability of using necessary information while criticizing a work of art. 1 - 2 - 3 - 5 - 14 - A - C - F -
6 - S/he compares the main concepts of modenism/postmodernism and gets original view of art. 1 - 2 - 3 - 14 - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 5:Demonstration 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: C:Homework F:Performance Task A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Art as Conspiracy: Baudrillkard’s critique of contemporary art
2 Baudrillard’s Notion of “simulacrum”
3 Fredric Jameson and “Cultural Logic of Late Capitalism”
4 Deleuze’s Notion of creativity
5 Deleuze’s elaboration of the Notion of body through Francis Bacon paintings
6 Sensation in Deleuze and forces
7 The idea of diagram in Deleuze elaboration of F. Bacon’s paintings
8 Color and haptic in Deleuze
9 Mid-term exam
10 Heidegger and the idea of coming out
11 Art industry, art work, art as research: Heidegger
12 “Relational form” and Nicolas Bourriaud
13 Exemnples of “Relational form” and its discussion
14 Relational aesthetics and antagonism

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Diğer Kaynaklar - Charles Harrison ve Paul Wood, Sanat ve Kuram,Küre Yayıncılık.
-Yirminci Yüzyılda Sanatı Okuyanlar, Der. Chris Murray, Sel Yayıncılık.
Postmodern Teori, Ayrıntı Yayınları.
-Frederic Jameson, Postmodernizm. YKY:
-Postmodernizm, Der. Necmi Zeka, Kıyı Yaynları.
-İki Konferans, Gilles Deleuze, Norgunk yayınları
-Olasılıklar,Duruşlar,Müzakere - güncel sanatta kamusal alan tartışmaları.2007, Edt.Pelin Tan & Sezgin Boynik, İstanbul Bilgi Üniverstesi Yayınları, İstanbul
-Deleuzecü Siyaset Diye Bir Şey Var Mıdır?, Alain Badiou, Norgunk yayınları
-Duyumsamanın Mantığı: Francis Bacon, Norgunk yayınları
- Sanat Komplosu, Jean Baudrillard, İletişim yayınları.
- İlişkisel Estetik, Nicolas Bourriaud, Bağlam yayınları
- Başka Bir Bakışla Heidegger, Barbara Bolt, Kolektif yayınları
- Olasılıklar,Duruşlar,Müzakere - güncel sanatta kamusal alan tartışmaları.2007, Edt.Pelin Tan & Sezgin Boynik, İstanbul Bilgi Üniverstesi Yayınları, İstanbul

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 The undergraduate student, besides broadening the information gained depending on the learning outcomes of the main field of study or a side field, to be able to get information through researches, be able to evaluate, interpret and apply the information. X
2 Be able to use the limited and inadaquate information within the main field of study to advance information with scientific methodology, and be able tu use this information with scientific, social and ethic understanding. X
3 Within the main field of study, independently be able to establish a problem, develop a solution, solve, evaluate the results and apply when necessary. X
4 Within the main field of study, be able to transfer the contemporary improvements and self studies to the groups within the field or not, with written, oral or visionary presentations. X
5 When a complex situation is encountered that is not foreseen, within the main field of study, be able to develop a new strategical approaches and be able to provide solutions with taking the responsibility also. X
6 At least in one foreign language be able to communicate orally and written. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2). X
7 Besides knowledge on the computer softwares and hardwares within the main field of study, to be able to use and develop the informatics and communication technologies. X
8 Within the proccesses of compiletion of data within the main field of study, evaluation and transferring, be able to teach these values and supervise them with the scientific, social and ethic understandings. X
9 Be able to apply the knowledge and problem solving abilities with interdisciplinary studies. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 25
Odev 1 50
PerformansGoreviSeminer 1 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 35 35
Performance Task (Seminar) 1 8 8
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 153
Toplam İş Yükü /25(s) 6.12
Dersin AKTS Kredisi 6.12
; ;