Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
IRAN IN ISLAMIC HISTORY ITS 610 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. LEVENT ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı
Islam, which left a significant mark on the history of the Iranian government and the emirates of the dates established in the region to promote the culture and civilization; to determine the place of Islam in Iran History
Dersin İçeriği
Medieval Islam and Iran´s historical and cultural structure of the historical, political and socio-economic development to identify. Uncover the establishment and development of Islamic culture and civilization in Iran
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Lists the state was established in Iran geography. 1 - 2 - C -
2 - Summarize the political history of the state was established in Iran geography. 1 - 2 - A -
3 - Iran tells the thoughts flow in the region. 1 - 2 - 3 - C -
4 - Analyzes of Iranian culture and civilization occurred in geography. 3 - 8 - C -
5 - Islam in the course of history is determined by the location of the Iranian culture. 1 - 14 - C -
6 - Analyze the contribution of the Islamic civilization of the Iranian landscape. 1 - 2 - 3 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 8:Group Study 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: C:Homework A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Historical Geography of Iran
2 The spread of Islam in Iran
3 Formation of the Islamic Organization in Iran
4 Iran Umayyad Period
5 Meval policy in Iran
6 Sulfo Movement in Iran
7 Uprisings in Iran Umayyad period and Results
8 Abbasid Period Developments in Iran
9 Abbasid Period Cultural Construction in Iran
10 Shiism in Iran
11 Zoroastrianism in Iran Induced Currents
12 Orthodox Shiism in Iran Current: Buyids
13 Samani renaissance in Iran
14 Turks in Iran

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları [1] Al-Isfahânî (1943), İmad Ad-Din Al-Kâtib Al-Bundâri tarafından ihtisar edilen, Zubdat Al- Nuşra ve Nuhbat Al Usra, eserinin tercümesi, Türkçe´ye çeviren Kıvameddin Burslan, İstanbul.
[2] İbnü´l Adim (1982), Bugyetü´t-Taleb fi Tarihi Haleb(seçmeler), (Biyografilerle Selçuklular Tarihi), çev. Ali Sevim, Ankara.
[3] Lombard, Maurice (1983), İlk Zafer Yıllarında İslam, çev. Nezih Uzel, İstanbul.
[4] el-Maverdi (1994), Ebu´l-Hasan Habib El-Ahkamü´s-Sultaniye- İslam´da Devlet ve Hilafet Hukuku, çev. Ali Şafak, İstanbul.
[5] Cüveynî (1999), Alaaddin Ata Melik Tarih-i Cihangüşa, Ankara.
[6] el-Belâzurî (2002), Fütûhu´l-Büldân, çev. Mustafa Fayda, Ankara.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X
10 To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 50
AraSinav 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Assignment 3 20 60
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü /25(s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6
; ;