Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ARABİC PROVERBS ADB 508 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HAMZA ERMİŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi HALİL UYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To have the students achieve the knowledge about forms of sentences and meaning of the proverbs

Dersin İçeriği

The proverbs in Arabic and Turkish, The sources of Arabic proverbs,
The topics in the Arabic Proverbs

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Compares Arabic proverbs with Turkish proverbs. 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
2 - Recognizes information resources for Arabic proverbs and Turkish proverbs. 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
3 - Recognizes the main characteristics of “Mecma’u’l-emsâl” and “el-Musteksâ fî emsâli’l-Arab” 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
4 - Recognizes and categorizes sentence structures in Arabic proverbs and illustrates. 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
5 - Recognizes and categorizes main topics in Arabic proverbs and illustrates. 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
6 - Illustrates Arabic proverbs containing knowledge and wisdom 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
7 - Illustrates Arabic proverbs containing moral advices. 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
8 - Illustrates Arabic proverbs that are also narrated as saying of Prophet. 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
9 - Illustrates Arabic proverbs concerning with daily life. 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
10 - Illustrates Arabic proverbs that are similar to Turkish proverbs. 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 8:Group Study 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to the course: aims, requirements and description.
2 The proverbs in Arabic and Turkish
3 The sources of Arabic proverbs
4 Al-Maydanî and his book “Macma’u’l-amsâl”
5 Az-Zamahşarî and his book “al-Mustaksâ fî amsâli’l-Arab”
6 The forms of sentences in the Arabic Proverbs
7 The topics in the Arabic Proverbs
8 The proverbs containing knovledge and wisdom
9 The proverbs containing ethical advices
10 The proverbs concerning with speaking
11 The proverbs concerning with daily life, experiences and learning
12 The Arabic proverbs that are similar to Turkish proverbs
13 The proverbs that are also narrated as saying of Prophet
14 The proverbs that are also narrated as saying of Prophet

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1. El-Meydani, Mecmaul-Emsâl, (tah. Muhammed Ebul-Fadl İbrahim), (I-IV).
2. Zemahşerî, el-Müstaksa fi Emsâlil-Arab.
3. Numan Yazıcı, Arapça- Türkçe/ Türkçe- Arapça Atasözleri ve Deyimleri.
4. Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1-2/Atasözleri Sözlüğü, Deyimler Sözlüğü.
5. Muhammed Tevfik Ebu Ali, el-Emsâlul-Arabiyye vel-Asrul-Câhiyye.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 30 30
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;