Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW ISH 504 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HACI MEHMET GÜNAY
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The course aims to give the students an idea about purposes of the law like equality, justice, equity and discuss the opinions of scholars who study in these fields.

Dersin İçeriği

Rational development od law and its main aims, concept of aim in Islamic legal thought, aims in modern discussion of legal reasoning

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Outline the problem of purpose in Law. 1 - 2 - 16 - A - C - F -
2 - Explain the nature and function of Law. 1 - 2 - 16 - A - C - F -
3 - Restate the place and importance of legal reasoning in Islamic Jurispredence. 1 - 2 - 16 - A - C - F -
4 - Outline the historical development of legal reasoning based on aims in different legal schools. 1 - 2 - 16 - A - C - F -
5 - Evaluate the approach of classical Islamic scholars to legal reasoning. 1 - 2 - 16 - A - C - F -
6 - Evaluate the contemporary discussions on legal reasoning based on aims. 1 - 2 - 16 - A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 16:Project Based Learning
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The purposes of the law
2 Justice as the ideal and goal of Law
3 The rational development of the law
4 The notion of the philosophy of Islamic law: Makasid (Aims) ve ijtihad (legal reasoning)
5 General principles of reasoning based on Makasid
6 Legal bases of the concept of Makasid
7 The concept of Makasid and Istihsan (equity)
8 The concept of Makasid and Masalih (wise purpose)
9 The development of the concept of Makasid: Juwayni and Gazali
10 The development of the concept of Makasid: Karafi, Iz b. Abd al-Selam, Ibn al-Kayyim
11 The development of the concept of Makasid: Najm al-Din al-Tufi, Shatibi
12 The development of the concept of Makasid: Shah Wali Allah al-Dihlawi, Tahir b. Ashur and Fazlurrahman
13 Contemporary development
14 General evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

[1] Shatibi, el-Muvafakat
[2] M. Tahir b. Aşur, İslam Hukuk Felsefesi, İstanbul 1996
[3] Vecdi Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, İstanbul ts.
[4] Ahmet Yaman, Makasid ve Ictihad: Islam Hukuk Felsefesi Arastirmalari, Konya 2002
[5] Ahmet Ünsal, İslam Hukukunda Fayda İlkesi, İstanbul 2006
[6] Abdurrahman Haçkalı, İslam Hukuk Tarihinde Gayeci İçtihat Metodunun Gelişimi, İstanbul 2004
[7] Ali Pekcan, İslam Hukukunda Gaye Problemi, İstanbul 2003


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 30
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 30 30
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü /25(s) 6.24
Dersin AKTS Kredisi 6.24
; ;