Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ELOQUENCE İN ARABİC LANGUAGE: AL-BAYAN- AL-BADİİ ADB 502 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HAMZA ERMİŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To introduce Ilm al-beyan and Ilm al-Bedii

Dersin İçeriği

Ilm al-beyan, Basic elements of simile, Kinds of simile, Dramatic simile, Turned simile, Purpose of simile, Metaphor , Kinds of metaphor , Metonymy , Paronomasia, adaptation, rhymed, Double entendre, antithesis, The god justification,
Selected texts from Classical Arabic Literature

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Compares between literal meaning and metaphor 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
2 - Explains the kind of metaphor 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
3 - Explains the Macaz al-mursal 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
4 - Gives some examples for relevance which in the the Macaz al-mursal 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
5 - Explains the metonymy 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
6 - Counts the major literary arts 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 8:Group Study 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Ilm al-beyan
2 Basic elements of simile
3 Kinds of simile
4 Dramatic simile
5 Turned simile
6 Purpose of simile
7 Metaphor
8 Kinds of metaphor
9 Kinds of metaphor
10 Metonymy
11 Paronomasia, adaptation, rhymed
12 Double entendre, antithesis
13 The god justification
14 The wise style

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Abdülkahir el-Cürcânî, Delâilül-icâz, Kahire 1992.
Abdülkahir el-Cürcânî, Esrârül-Belâğa, Kahire 1991.
el-Hatîb el-Kazvînî, el-Îzâh fî ulûmil-belâğa, Beyrut 1980.
Ahmed Mustafa el-Merâğî, Ulûmul-belâğa, Beyrut 1984.
Ali el-Cârim ve Mustafa Emîn, el-Belâğatül-vâdıha, İstanbul 1996.
Nusreddin Bolelli, Belâgat, İstanbul 2000.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 30 30
Assignment 1 25 25
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;