Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CONTEMPORARY ISLAMıC SECTS IMT 504 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri None
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Gain informaton about the living religio-political Islamic Sects and sub-sects, their beliefs, approaches and methods.
Dersin İçeriği
The living madhhabs: Shiite, Imamiyyah, Zaydiyyah, Ismailiyyah, al ahlul-Sunnah, Maturidism, Asharism, Imamism, Zaydism, Ibadiyyah, Duruz; Nusayrism, Yazidism, Bahaism. Qadiyanism. Vahhabism and Alawite- Bakhtasism. its aim, scope, methodology; basic concepts and sources; reasons of Islamic sects formation; the earliest political and theological diversifications in religious understanding and the process of institutionalization.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Defines the formative periods of the sects, its aim, scope, methodology and its contrubitions to the Islamic Thought 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Defines the methodology and contrubitions of the Islamic Thought 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
3 - Explains the basic ideas and main thoughts of contemporary Islamic sects 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Explains the important scholers and sources of contemporary Islamic sects, 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Describes the contemporary Islamic Sects diversification period and formative period, 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Examines the living madhhabs scientifically and without fear or favour, 1 - 2 - 10 - A - C -
7 - Recognizes the interactions and differences between the madhhabs, 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
8 - Describes the social, cultural and political process of the ideas, 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The main features of living Islamic sects,
2 The causes of the rise of Ahl al-Sunnah, their fundamental views and places in Islamic Thought.
3 Salafiyyah, Maturidism and Asharism,
4 The contemporary Shiism,
5 The contemporary Imamism and its fundamental views and its place in Islamic Thought.
6 Zaydiyyah and İsmailiyyah; their fundamental views and places in Islamic Thought.
7 The contemporary Havaric and its fundamental views and its place in Islamic Thought.
8 The causes of the rise of al-Wahhabiyyah, their fundamental views and places in Islamic Thought
9 The causes of the rise of al-Nusayriyyah, their fundamental views and places in Islamic Thought
10 The causes of the rise of al-Duruz, their fundamental views and places in Islamic Thought
11 The causes of the rise of al-Yazidiyyah, their fundamental views and places in Islamic Thought
12 The causes of the rise of al-Bahaiyyah, their fundamental views and places in Islamic Thought
13 The causes of the rise of al-Qadiyaniyyah, their fundamental views and places in Islamic Thought
14 The general assesment.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları [1]Eşarî, Makâlatül-Islâmiyyîn ve ihtilâfil-Musallîn, (ed. Helmut Ritter), Weisbaden 1980.
[2]Ebu Zehra, İslâmda Siyâsi ve İtikâdî Mezhepler Tarihi, (çev. E. Ruhi Fığlalı- O. Eskicioğlu), İstanbul 1970.
[3]W.Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (çev. E.R.Fığlalı), Ankara 1981.
[4]Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, İstanbul 1983.
[5]Wilferd Madelung, Religious Schools and Sects in Medeiaeval Islam, London 1985.
[6]Ibn Hazm, el-Fasl fîl-Milel, Beyrut 1986.
[7]Bağdadi, Mezhepler arasındaki Farklar, İstanbul 1991.
[8]Şehristani,el-Milel ven-nihal, Beyrut 1993.
[9]Hasan Onat, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiiliği, Ankara 1993.
[10]Osman Aydınlı, İslam Düşüncesinde Aklileşme Süreci, Ankara 2001.
[11]S. Kutlu, İmam Matüridi ve Matüridilik, Ankara 2003.
[12]Kummi/Nevbahti, Şiî Fırkalar, ( tr. Hasan OnatSabri Hizmetli-Sönmez Kutlu-Ramazan Şimşek), Ankara 2004.
[13]Abdurrahman el-Bedevi, Mazâhibül-Islâmiyyîn, Beyrut 1996.
[14]Sönmez Kutlu, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara 2000.
[15] Matüridi, Kitâbüt-Tevhîd Tercümesi, (çev. B. Topaloğlu), Ankara 2002.
[16]W.Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (çev. E.R.Fığlalı), Ankara 1981.
[17]S. Kutlu, İmam Matüridi ve Matüridilik, Ankara 2003.
[18]Muhsin Abdülhamit, İslama Yönelen Yıkıcı Hareketler.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 20
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Quiz 2 15 30
Assignment 1 10 10
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;