Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat Felsefesi TEB 012 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Felsefi düşünce ile sanat arasındaki bağı tartışmaya açmak; sanat, eser, sanatçı, deha fikirlerini çeşitli filozofların sanat anlayışları açısından incelemek.

Course Content

Çeşitli filozofların sanat felsefelerinde estetik, güzellik, temsil, kültür ve sanat eseri kavramları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Filozofların estetik ve sanat hakkındaki görüşlerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Sanat ve felsefe arasındaki ilişki kavranabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Farklı estetik görüşleri karşılaştırabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Sanat eserinin çeşitli filozoflar tarafından nasıl yorumlandığını öğrenebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Tüm bu teoriler ile kendi sanatsal ard alanını besleyebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Sanat ve felsefe ile ilgili tartışma konuları geliştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Sanat Felsefesi Nedir?
2 Platon ve Sanatlar: Mimesis ve Poiesis Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, M.Ali Cimgöz, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.
3 Aristoteles ve Tragedya Sanatı Aristo, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
4 Kant ve Estetik Yargı: Güzel ve Yüce Kavramları Kant, I. Yargı Yetisinin Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 2006.
5 Nietzsche ve Antik Yunan: Müziğin Ruhundan Tragedya’nın Doğuşu Nietzsche, F.W. 2003Müziğin Ruhundan Tragedya’nın Doğuşu, çev. İsmet Z.Eyüboğlu, İstanbul: Say Y.
6 ARA SINAV
7 Heidegger’de Varlık ve Sanat İlişkisi: Sanat Eserinin Kökeni ve Van Gogh Heidegger, M. Sanat Eserinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşılı, İstanbul: De Ki Basım Yayım, 2011.
8 Walter Benjamin ve Sanat Eserinin Kaybolan Aurası Benjamin, W. 2001“Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, çev. Ahmet Cemal, Pasajlar, YKY Yayınları: 50-86.
9 Adorno ve Kültür Endüstrisi Adorno, T. 2011. Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, İstanbul: İletişim Yayınları
10 Lyotard ve Yüce Estetiği: Barnett Newman Ayas Önol, Tuğba. "Lyotard ile Avangard Sanat ve Yüce Estetiği Üzerine Düşünmek". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 / 27 (May 2019): 307-324.
11 Foucault ve Temsil Sorunsalı Foucault, M. Bu bir Pipo Değildir, çev. Selahattin Hilav. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.
12 Merleau-Ponty, Göz ve Tin: Cezanne Üzerine Ponty, M. Göz ve Tin, İstanbul: Metis Yayınları, 2003.
13 Deleuze, Et ve Sanat: Francis Bacon Deleuze, G. Francis Bacon: Duyumsamanın Mantığı, çev. Can Batukan, Ece Erbay, İstanbul: Norguk Y.
14 Tekrar ve Tartışma
Resources
Course Notes
Course Resources

Adorno, T. 2011. Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, İstanbul: İletişim Yayınları

Aristo, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.

Ayas Önol, Tuğba. "Lyotard ile Avangard Sanat ve Yüce Estetiği Üzerine Düşünmek". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 / 27 (May 2019): 307-324.

Benjamin, W. 2001“Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, çev. Ahmet Cemal, Pasajlar, YKY Yayınları: 50-86.

Bozkurt, Nejat. 2013. Sanat ve Estetik Kuramları, İstanbul: Sentez Yayıncılık

Foucault, M. Bu bir Pipo Değildir, çev. Selahattin Hilav. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

Heidegger, M. Sanat Eserinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşılı, İstanbul: De Ki Basım Yayım, 2011.

Kant, I. Yargı Yetisinin Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 2006.

Nietzsche, F.W. 2003Müziğin Ruhundan Tragedya’nın Doğuşu, çev. İsmet Z.Eyüboğlu, İstanbul: Say Y.

Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, M.Ali Cimgöz, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.

Ponty, M. Göz ve Tin, İstanbul: Metis Yayınları, 2003.

Sauvagnargues, A. Deleuze ve Sanat. çev. Nurten Sarıca. İstanbul: De Ki Yayınları, 2010.

Deleuze, G. Francis Bacon: Duyumsamanın Mantığı, çev. Can Batukan, Ece Erbay, İstanbul: Norguk Y.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 3 3
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 2 2
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 4