Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Hizmetlerinde Araştirma Yöntemleri TSY 509 1 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MAHMUT AKBOLAT
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Mustafa AMARAT

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

1. Öğrencilerin araştırma modellerini sağlık yönetimi verilerine uygulamalarını sağlayacak teorik ve pratik bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olmak.
2. Öğrencilerin farklı araştırma yaklaşımlarına uygun araştırma tasarımlarını anlamalarına yardımcı olmak.
3. Öğrencilerin araştırma önerisi ve bilimsel makale hazırlamalarını sağlayacak bilgi ve becerilerini geliştirmek.

Course Content

Bu ders araştırma sürecinin temel aşamalarına odaklıdır. Bu ders kapsamında, öğrenciler sağlık yönetimine özel konu alanlarında bilimsel bilgi birikimini sağlama, araştırma makalelerini okuma, araştırma önerisi ve bilimsel makale hazırlamada deneyim kazanacaklardır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırmada amaç, değişken, araştırma sorusu ya da hipotez oluşturmada temel ilkeleri kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Temel örnekleme yaklaşımlarını ve yöntemlerini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Araştırma konusunu belirlemek için gerekli olan kaynakları kullanır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Bilimsel bir makale hazırlayabilir. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Bir araştırma önerisi planlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Verilerin yorumlanması ve raporlandırılmasındaki temel ilkeleri açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Sağlık yönetiminde araştırmanın önemini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Nicel araştırma sürecinin temel adımlarını sıralar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
9 Araştırmalarda veri toplama yol ve yöntemlerini açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
10 Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları arasındaki temel farkları açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
11 Literatür tarama ve inceleme yol ve yöntemlerini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Bir araştırma raporunu kritik edebilir, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
13 Bilimsel araştırama yapabilir. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım,
14 Araştırma yaklaşımlarına göre araştırma tasarım türlerini açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
15 Temel tanımlayıcı ve bazı önemlilik testlerinin veri analizinde nasıl kullanılacağını açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sağlık yönetimi ve araştırma rolü, araştırma süreci adımları Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012.
2 Araştırma konusu ve problem ifadesi Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012.
3 Literatür tarama ve inceleme Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008.
4 Araştırmada amaç, araştırma soruları ve hipotez oluşturma Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012.
5 Araştırma Tasarımları Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.
6 Nicel ve nitel araştırma tasarımları Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.
7 Evren ve örneklem Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.
8 Veri Analizi Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.
9 Veri analizi Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.
10 Araştırmanın raporlandırılması ve sonuçlarının paylaşımı Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012.
11 Araştırma önerisi hazırlama-I Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012.
12 Araştırma önerisi hazırlama-II Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012.
13 Araştırmada Etik konular
14 Araştırma makalesi kritiği
Resources
Course Notes <p>Bas T&uuml;rker, Anket, Se&ccedil;kin Yayınları, Ankara, 2010.<br /> Bas T&uuml;rker, Akturan Ulun, Se&ccedil;kin Yayınları, Ankara, 2008.</p>
Course Resources


Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008.
Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 2 2
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Total Workload 181
Total Workload / 25 (Hours) 7.24
dersAKTSKredisi 7