Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Hukuku TSY 515 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sağlık hukukunu, sağlık teşkilatını, sağlık teşkilatının ve sağlık çalışanlarının (doktor, ebe hemşire, sağlık memuru vs) görev, yetki ve sorumluluklarını kavramak

Course Content

Sağlık hukuku kavramı, kaynakları ve teşkilatı, hasta ile hekim arasındaki ilişkiler, organ ve doku nakli, klinik araştırma, tıbbi müdahalenin hukuka uygunlugunun şartları, hekim ve hastanın yükümlülükleri, hatalı tıbbi uygulama ve tazminat sorumluluğu

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun şartlarını bilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Hekimin ve hastanın yükümlülüklerini anlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Hasta ile hekim arasında ilişkiler ve işbirliğini analiz eder. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Hekimler tarafından işlenebilecek suç ve kabahatleri analiz ve sentez eder. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Organ ve doku nakli, klinik araştırma konularını kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Hatalı tıbbi uygulama ve sorumluluğunu kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Sağlık teşkilatını kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Sağlık hukukunda kamu görevlilerinin sorumluluğunu bilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sağlık Hukukuna Giriş Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
2 Sağlık Teşkilatı Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
3 Hasta İle Hekim Arasında İlişkiler ve İşbirliği Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
4 Organ ve Doku Nakli, Klinik Araştırma Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
5 Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
6 Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
7 Hekimin Yükümlülükleri Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
8 Hastanın Yükümlülükleri Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
9 ARASINAV Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
10 Hatalı Tıbbi Uygulama ve Sorumluluğu Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
11 Tıbbi Müdahalenin Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
12 Hekimler Tarafından İşlenebilecek Suç ve Kabahatler Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
13 Hekimler Tarafından İşlenebilecek Suç ve Kabahatler Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
14 Sağlık Hukukunda Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu Hakan Hakeri (2012), Tıp Hukuku
Resources
Course Notes <p>HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 5. Baskı, Se&ccedil;kin Yayınları, Ankara 2012</p>
Course Resources

SARP, Nilgün; (Ed)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi II. Sağlık Hukuku Sempozyumu 17-18 Mayıs 2010.
SARP, Nilgün-Cahit DOĞAN (Ed; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi III. Sağlık Hukuku Sempozyumu 25-26 Nisan 2011.
Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Kasım 2008, Ankara.
Sağlık Hukuku Digestası, Ankara Barosu Yayınları, tüm sayılar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 15
2. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 2 10 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 7