Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Politikasi ve Planlamasi TSY 511 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MAHMUT AKBOLAT
Course Lecturers Prof.Dr. MAHMUT AKBOLAT,
Course Assistants

Arş. Gör. Özgün ÜNAL

Course Category
Course Objective

Sağlık Politikası ve Planlaması dersinin amacı; sağlık politikaları ve planlama yöntemleri ile sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Ders kapsamında ayrıca güncel yaklaşımlar çerçevesinde Türk sağlık politikası analiz edilecektir.

Course Content

Bu derste, sağlık politikası ve planlaması kavramı üzerinde durularak sağlık politikası belirleme ve uygulama süreci ile planlama yöntemleri hakkında gerekli bilgiler verilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlık politikalarını belirleyen faktörler konusunda bilgi kazanmak, bu alanda yaşanan değişimi izleyebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sağlık politikalarını değerlendirebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Sağlık politikası belirleme süreci hakkında bilgi kazanmak ve stratejik bakış açısına sahip olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sağlık politikası uygulama süreci hakkında bilgi kazanmak ve stratejik bakış açısına sahip olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türk sağlık reformları hakkında bilgi sahibi olmak, değerlendirebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Türk sağlık sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, değerlendirebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Türk sağlık politikaları hakkında bilgi sahibi olmak, değerlendirebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
8 Sağlık hizmetlerinde planlama süreci konusunda bilgi kazanmak ve stratejik bakış açısına sahip olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Sağlık hizmetlerinde kapasite planlama konusunda bilgi kazanmak ve stratejik bakış açısına sahip olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
10 Sağlık politikası ve planlaması ile ilgili temel kavramları ve modelleri uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Sağlık hizmetlerinde planlama yöntemleri konusunda bilgi kazanmak ve stratejik bakış açısına sahip olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
12 Sağlık hizmetlerinde devletin rolünü ve bu kapsamda yeni eğilimleri değerlendirebilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
13 Sağlık Bakanlığı stratejik planı hakkında bilgi sahibi olmak, değerlendirebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
14 Küreselleşme sürecinin sağlık hizmetlerine etkilerini değerlendirebilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sağlık politikası ve planlaması ile ilgili kavramlar ve modeller Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
2 Sağlık politikalarını etkileyen faktörler Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
3 Sağlık politikası belirleme süreci Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
4 Sağlık politikası uygulama süreci Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
5 Sağlık politikalarının değerlendirilmesi Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
6 Sağlık hizmetlerinde devletin rolü Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
7 Küreselleşme ve sağlık hizmetleri Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
8 Türk sağlık politikaları Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
9 Türk sağlık sistemi Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
10 Türk sağlık reformları Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
11 Planlama yöntemleri Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
12 Planlama süreci Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
13 Sağlık hizmetlerinde kapasite planlama Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
14 Sağlık Bakanlığı stratejik planı Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
Resources
Course Notes <p>&Ccedil;ağlar Keyder, Nazan &Uuml;st&uuml;ndağ, Tuba Ağartan, &Ccedil;ağrı Yoltar (2007), Avrupa&acute;da ve T&uuml;rkiye&acute;de Sağlık Politikaları: Reformlar - Sorunlar - Tartışmalar, İletişim Yayınları.<br /> Yıldırım, Hasan H&uuml;seyin ve T&uuml;rkan Yıldırım (2011), Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve T&uuml;rkiye, İmaj Yayıncılık.<br /> Aktan, Coşkun Can ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Y&ouml;netimi, Aura Kitapları.<br /> Buse, Kent, Nicholas May ve Gill Walt (2005) Making Health Policy, Open Univesity Press.<br /> Freeman, Richard (2000), The Politics of Health in Europe, Manchester University Press, Manchester.<br /> Ettelt, Stefanie, Ellen Nolte, Sarah Thomson, Nicholas Mays (2008), Capacity Planning in Health Care: A Review of The International Experience, World Health Organization.</p>
Course Resources

T.C. Sağlık Bakanlığı (1993), Ulusal Sağlık Politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.
Balcı, Asım (2005), Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmet Sunumunun Yeniden Yapılandırılması, Atlas Yayıncılık, İstanbul.
Dunston, Roger, Alison Lee, David Boud, Pat Brodie ve Mary Chiarella (2009), Co-Production and Health System Reform From Re-Imagining To Re-Making, Australian Journal of Public Administration, Vol. 68, Issue 1, s. 39-52.
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü), (2008), OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri: Türkiye, OECD Yayınları.
Peabody, John W. (1996), Economic Reform and Health Sector Policy: Lesson From Structural Adjustment Programs, Social Science and Medicine, Vol. 43, No. 5, s. 823-835.
Randall, Glen E. ve A. Paul Williams (2009), Health-care reform and the dimensions of professional autonomy, Canadian Public Administration, Vol. 52, No. 1, s. 51-69.
Ramesh, M. (2008), Autonomy and Control in Public Hospital Reforms in Singapore, The American Review of Public Administration, Vol. 38, No. 1, s. 62-79.
Roberts, Marc J., William Hsiao, Peter Berman ve Michael R. Reich (2004), Getting Health Reform Right: A Guide to Improving Performance and Equity, Oxford University Press, New York.
Saltman, Richard B. ve Joseph Figueras (1998), Avrupa Sağlık Reformu: Mevcut Stratejilerin Analizi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Yayını, Ankara.
Sargutan, A. Erdal (1996), Türk Sağlık Politikası: Değerlendirmeler İlkeler Öneriler, 3. Baskı, Sağlık Yayınları, Ankara.
Savaş, B. Serdar, Ömer Karahan ve R. Ömer Saka (2002), Health Care Systems in Transition: Turkey, Europen Observatory on Health Care Systems, Copenhagen, Vol. 4, No. 4.
Simonet, Daniel (2008), The New Public Management Theory and European Healthcare Reforms, Canadian Public Administration, Vol. 51, No. 4, s. 617-635.
T.C. Sağlık Bakanlığı (2010), Stratejik Plan: 2010-2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.
T.C. Sağlık Bakanlığı (2003), Sağlıkta Dönüşüm, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.
WHO (World Health Organization) (2008), Health System Governance For Improving Health System Performance, Regional Office For the Eastern Mediterranean, Cairo.
WB (World Bank) (2002), Türkiye: Yaygınlığı ve Verimliliği İyileştirmek Amacıyla Sağlık Sektöründe Yapılan Reformlar, Dünya Bankası İnsan Geliştirme Sektörü Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, Rapor No: 24358-TU.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 15
1. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 10 10
Kısa Sınav 1 3 3
Total Workload 180
Total Workload / 25 (Hours) 7.2
dersAKTSKredisi 7