Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat Felsefesi I RSM 323 5 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Felsefe tarihi boyunca filozofların düşünce sistemlerinde sanat alanındaki düşüncelerine odaklanarak bir edim olarak sanatı anlamak ve bu konuda dile getirilmiş felsefi önermeleri incelemek.
Course Content Filozofların sanat alanındaki görüşleri estetik ve güzel kavramları üzerinden incelenir
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tüm bu teoriler ile kendi sanatsal ardalanını besleyebilir Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
2 Farklı estetik görüşleri karşılaştırabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Sanat ve felsefe arasındaki ilişki kavrayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
4 Filozofların estetik ve sanat hakkındaki görüşlerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
5 Sanat eserinin çeşitli filozoflar tarafından nasıl yorumlandığını öğrenebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
6 Sanat ve felsefe ile ilgili tartışma konuları geliştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Antik Çağda Techne ve Ars olarak sanat
2 Platon ve Mimesis Kavramı
3 Aristoteles ve Katarsis kavramı
4 Aristoteles ve Tragedya
5 Ortaçağ Sanatı ve Skolastik Felsefe
6 Kant ve Estetik Yargı
7 Güzel ve Yüce Kavramları
8 Hegel ve Estetik
9 Hegel: Sanatta "Güzel" Kavramı
10 Nietzsche ve Tragedya´nın Doğuşu
11 Nietzsche ve Ontogenetik Estetizasyon
12 Heidegger ve Sanat
13 Varlık ve Sanat ilişkisi
14 Özet
Resources
Course Notes
Course Resources Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, M.Ali Cimgöz, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.
Aristo, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, İstanbul : Remzi Kitabevi, 2002.
Kant, I. Yargı Yetisinin Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 2006.
Nietzsche, F.W. Müziğin Ruhundan Tragedya?nın Doğuşu, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, İstanbul: Say Yayınları, 2003.
Heidegger, M. Sanat Eserinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşılı, İstanbul: De Ki Basım Yayım, 2011.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 1 1
Final 1 2 2
Sözlü Sınav 1 1 1
Total Workload 102
Total Workload / 25 (Hours) 4.08
dersAKTSKredisi 4