Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygarlik Tarihi TAR 113 1 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. SÜREYYA MURAD SU
Course Lecturers Öğr.Gör. SÜREYYA MURAD SU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Geçmişteki uygarlıklar ile çağdaş uygarlık gelişimlerini karşılaştırabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Course Content Evrenin, Dünyanın ve insanoğlunun ortaya çıkışı ile oluşan toplumların meydana getirdikleri başlıca uygarlıklar tanıtılır; ortaya konulan temel gelişmeler incelenir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kültürleri oluşturan farklılıkları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Uygarlıkları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Bilimsel bir görüş ile yönlendirici bir görüşü ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Uygarlıkları listeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Uygarlıkları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Uygarlıkları değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uygarlık Tarihi dersine giriş.
2 Evren ,Dünya,Jeolojik zamanlar ve canlı hayatın ortaya çıkışı
3 Yeryüzünde İnsanoğlunun ortaya çıkışı.
4 İnsanlık tarihindeki başlıca üç kültür dönemi: I- Besin toplayıcılık kültürü dönemi
5 İnsanlık tarihindeki başlıca üç kültür dönemi: II- Besin üreticilik kültürü dönemi
6 İnsanlık tarihindeki başlıca üç kültür dönemi: III- bilimsel teknoloji kültürü dönemi
7 Tarih bilimi
8 Uygarlık kavramı
9 Yarıyıl içi sınavı(Vize)
10 Kültür kavrvmı
11 Lisan
12 Yazı
13 Din
14 Genel tekrar.
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Final 1 1 1
Total Workload 71
Total Workload / 25 (Hours) 2.84
dersAKTSKredisi 2