Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gerçeklik ve Soyutlama II RSM 332 6 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Gerçeklik ve Soyutlama dersi sanat eğitiminin değerleri içinde öğrenci yaratıcılığını geliştirilmesi yöntemlerinin verildiği anlatım ve uygulama ağırlıklı bir derstir. Doğa ile insan arasındaki ilişkileri, yaklaşımları çizgi, renk ve imge yorumları ile kavramsallaştırarak somut gerçeklerden soyut bilgiler alanına geçiş yöntemleri biçimlendirme bilgisi verilir.
Course Content Nesne tanımlaması.
Nesnenin dış ve içyapısının etüt edilmesi
Nesnelerin görüntüsünün deforme edilmesi
Realiteden ayrıntının özetlenip yalınlaştırılması
Sistematik deformasyon
Ölçülü soyutlama
Var olan ve doğallıktan uzaklaşılarak ruhsal gerçeğe ulaşmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Her soyut çalışmanın, düşüncenin görünür kılınması olduğunu bilir Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav ,
2 Değişik form ve imgelerle özel durumların açıklandığı yeni içerik ve biçimler yaratır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Ödev,
3 Gerçeği bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Performans Görevi,
4 Somut gerçeklerden soyut bilgiler alanına, gerçeğin bilgisi ile ulaşır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
5 Doğayla ilişkileri yaklaşımları biçimlendirmeyi, kendi sanatsal çalışmasının temel kuralı olarak benimser. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Performans Görevi,
6 Gerçeği daha belirgin daha anlaşılır biçimi ile gösterir. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav,
7 Soyut stil ile getirdiği üçüncü boyut görüntüsündeki derinliği verir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Resim sanatında soyutlama gereksinimi
2 Modern resim sanatıyla 17. 18. yy resim sanatını kıyaslama
3 Doğu ve batı sanatı farklılıklarının anlatımı
4 1.kısa sınav
5 Soyutlama denemeler
6 Soyutlama denemeler
7 Çağdaş sanat ve yeni medya´nın anlatımı
8 Çağdaş sanat ve yeni medya´nın anlatımı
9 ara sınav
10 Soyutlama denemeler
11 Soyutlama denemeler
12 Soyutlama denemeler
13 2 kısa sınav
14 Genel tekrar ve yılsonu değerlendirmesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Uygulama) 1 2 2
Final 1 2 2
Total Workload 89
Total Workload / 25 (Hours) 3.56
dersAKTSKredisi 4