Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Serigrafi Uygulamalari II RSM 322 6 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLAY İNCE
Course Lecturers Öğr.Gör. GÜLAY İNCE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin sanatsal ifadelerinde seçenek olarak kullanabileceği olanağını yaratmak;Bu teknikle kendilerini sanatsal yaklaşımları içinde araştırmaya ve kişisel anlatım biçimlerini oluşturmaya yönelik deneysel çalışmalar yapmayı amaçlar.
Course Content Ekslibris nedir? Tarihçesi ve sanatçıları. Ekslibris tasarımı.Leke-doku-soyut ifade yollarıyla sanatsal tasarım.Tasarımların serigrafi tekniğine uygun yöntemlerin kullanımı ile kalıp hazırlama ve baskı alma ,baskıları numaralandırma ve imzalama.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Diğer sanat disiplinleriyle ilişkilendirir. Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
2 Özgün bir fikir oluşturarak bunun proje düzeyinde uygular. Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
3 Serigrafi baskı tekniğinin geliştirir. Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Ödev, Portfolyo, Sınav ,
4 Sanatsal formasyonlarına katkıda bulunduğunu saptar. Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Proje Temelli Öğrenme , Bireysel Çalışma, Portfolyo, Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
5 Uygun malzemeyi kullanır. Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo, Sınav , Ödev,
6 Serigrafi baskı sanatının bir resim tekniği olarak kendine özgü plastik değerleri kullanır Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ekslibris, Ekslibris nedir? Tarihçesi, sanatçı ve eserleri
2 Ekslibris tasarım çalışmaları
3 Ekslibris tasarım çalışmaları
4 Çok renkli ve çoğaltmaya yönelik kalıp hazırlama
5 Kalıp hazırlamaya devam
6 Çok renkli baskı aşaması
7 Çok renkli baskı aşaması
8 Lekesel,-dokusal ve soyut ifade yollarıyla özgün tasarım çalışmaları
9 Lekesel,-dokusal ve soyut ifade yollarıyla özgün tasarım çalışmaları
10 Çoğaltıma uygun kalıp hazırlama
11 Çoğaltıma uygun kalıp hazırlama
12 Çok renkli baskı aşaması
13 Çok renkli baskı aşaması
14 Baskıların numaralandırılması imza ve değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources ATAR ,-Cantürk,F.,KINIKLI,O.;Sanat ve iş Teknolojisi,Esk.A:Ö:F: Yay., 1993; ASLIER,M. ETİ,E., ve IŞINGÖR,M. TSE Resim Tek. Ank. MÜ.G.S.F. yay.,1983; ASLIER,Mustafa,Grafik Sanatlar,Tarih ve Yorumlar,İst.,MÜ.G.S.F. yay.,1983; A.Ö.F. Yay.,1993 Grafik des Deutschen Expressionismus, Publica,Stuttgart,1986. Kütüphane
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Atölye) 15
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Atölye) 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4