Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gravür Uygulamalari II RSM 320 6 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin sanatsal ifadelerinde seçenek olarak kullanabileceği olanağını yaratmak; Bu teknikle kendilerini sanatsal yaklaşımları içinde araştırmaya ve kişisel anlatım biçimlerini oluşturmaya yönelik deneysel çalışmalar yapmayı amaçlar.
Course Content Ekslibris nedir? Tarihçesi ve sanatçıları. Ekslibris tasarımı, leke-doku-soyut ifade yollarıyla sanatsal tasarım. Tasarımların gravür tekniğine uygun yöntemlerin kullanımı ile kalıp hazırlama ve baskı alma, numaralandırma ve imza.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Özgün bir fikir oluşturarak bunun proje düzeyinde uygular. Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
2 Gravür baskı tekniğini geliştirir. Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
3 Gravür baskı sanatının bir resim tekniği olarak kendine özgü plastik değerlerini kullanır. Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
4 Diğer sanat disiplinleriyle ilişkilendirir Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
5 Gravür çalışmalarını objektif olarak eleştirir. Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
6 Sanatsal formasyonlarına katkıda bulunduğunu saptar. Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
7 Uygun malzemeyi kullanır. Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gravür Sanatı ve Günümüz gravür çalışmalarından örnekler
2 Gravür malzemeleri ve teknik bilgiler
3 Leke doku ,veya soyut ifade yollarıyla sanatsal tasarım
4 Leke doku ,veya soyut ifade yollarıyla sanatsal tasarım
5 Gravür kalıplarının hazırlanması
6 Baskı alma(siyah beyaz)
7 Baskı alma (çok renkli)
8 Eleştiri ve değerlendirme
9 Eskiz hazırlama
10 Gravür kalıplarının hazırlanması
11 Baskı alma(siyah beyaz)
12 Baskı alma(çok renkli)
13 Baskıların numaralandırılması imza ve değerlendirilmesi
14 Eleştiri ve değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources ASLIER,M. ETİ,E., ve IŞINGÖR,M. TSE Resim Tek. Ank.; ASLIER,Mustafa,Grafik Sanatlar,Tarih ve Yorumlar,İst.,MÜ.G.S.F. yay.,1983; A.Ö.F. Yay.,1993 Grafik des Deutschen Expressionismus, Publica,Stuttgart,1986. Kütüphane
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Atölye) 15
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 8 8
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 4