Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Aferez Teknikleri KBT 505 0 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET KÖROĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Aferezin temel prensiplerini ve çeşitlerini, kan merkezi ve terapötik amaçlarla ilgili kullanım amaçlarını öğretmek, donör aferezini uygulamak becerisi kazandırmak.
Course Content Aferez türlerini bilmek, Aferez için donör seçebilmek, Donör aferezi uygulayabilmek, Aferezin terapötik amaçlı kullanım alanlarını bilmek, ortaya çıkabilecek komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kan bankasında donör aferez türlerini bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kan bankasında donör aferezini uygulayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Terapötik aferez amaçlı endikasyonları bilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Aferez işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonları bilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Kemikİliği Ttransplantasyon Üniteleri ve Kök hücre ayrımını bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Plazmaferez uygulamalarını ve endikasyonlarını bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Aferez uygulamalarının yasal yönlerini bilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Kan bankasında donör aferez uygulamalarını, aferez için donör seçimini bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kan bankasında donör aferez uygulamaları-1
2 Kan bankasında donör aferez uygulamaları-2
3 Kan bankasında donör aferez uygulamaları-3
4 Kan bankasında donör aferez uygulamaları-4
5 Terapötik aferez uygulamaları-1
6 Terapötik aferez uygulamaları-2
7 Terapötik aferez uygulamaları-3
8 Plazmaferez uygulamalarını ve endikasyonları-1
9 Plazmaferez uygulamalarını ve endikasyonları-2
10 Aferez işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar
11 Kemikİliği Ttransplantasyon Üniteleri ve Kök hücre ayrımı
12 Aferez uygulamalarının yasal yönleri
13
14
Resources
Course Notes 1. Technical Manuel (American Association of Blood Banks)<br>2. Ulusal kan ve kan ürünleri rehberi (TC Sağlık Bakanlığı)<br>3. Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Kurs ve Kongre Kitapları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Kan grupları ve belirleme yöntemleri X
2 Transfüzyon reaksiyonları X
3 Kan bankası işleyiş ve pratiği X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 2 3 6
Final 1 2 2
Total Workload 154
Total Workload / 25 (Hours) 6.16
dersAKTSKredisi 6