Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kültürlerarasi Iletişim HIR 533 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYDA İNANÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Farklı kültürel değerlere sahip insanların ortak anlamlar oluşturmaları kısaca kültürlerarası iletişim olarak tanımlanmaktadır. Giderek daha da küreselleşen dünyada kültürlerarası iletişim artık kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu bağlamda dersin amacı, kültürlerarası iletişimin artan önemi ve kapsamı konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve kültürlerarası temel iletişim becerilerini geliştirmektir.

Course Content

Bu dersin içeriğini; öncelikle kültür kavramının tanımını, özelliklerini, işlevini ve çeşitlerini açıklamak; kültür ve iletişim ilişkisini, kültürlerarası iletişimin önemini, temel kavramlarını, kültürlerarası iletişimi etkileyen unsurları ortaya koymak; kültürlerarası iletişim kuramlarını incelemek; kültürlerarası farklılıklarını yönetmek; kültürlerarsı iletişim ve medya ilişkisini değerlendirmek, kültürlerarası iletişimin etik ilkelerini kavramak; kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirmek gibi konular oluşturmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kültürlerarası İletişim kuramları bağlamında eleştirel bakmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Kültürlerarası İletişim sürecinde medya mesajlarının yapılandırılmasını anlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Kültürlerarası İletişimde etik değerleri kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kültür: Kavram ve Özellikleri
2 Kültür ve İletişim ilişkisi
3 Kültürlerarası İletişimin Önemi ve İçeriği
4 Kültürlerarası İletişimi Etkileyen Unsurlar
5 Kültürlerarası İletişim Kuramları 1
6 Kültürlerarası İletişim Kuramları 2
7 Kültürlerarası İletişim Süreçleri ve Teknolojileri 1
8 Kültürlerarası İletişim Süreçleri ve Teknolojileri 2
9 Kültürlerarası İletişimde Farklılıklar
10 Kültürlerarası İletişim ve Medya 1
11 Kültürlerarası İletişim ve Medya 2
12 Kültürlerarası İletişim ve Etik
13 Kültürlerarası İletişim Becerilerini Geliştirmek
14 final
Resources
Course Notes
Course Resources

Samovar, L., Porter, R. & McDaniel, E. (). Intercultural Communication: A Reader.

Houman A. Sadri,Madelyn Flammia. (). Intercultural Communication: A New Approach to International Relations and ...

Neuliep J.W. (). Intercultural Communication: A Contextual Approach

Oksaar, E. (2008). Kültürlerarası İletişim Bağlamında Kültür Kuramı. Çev. A. Selçuk. Konya: Çizgi Kitapevi.

Kartarı A. (2014). Kültür, Farklılık ve İletişim: Kültürlerarası İletişimin
Kavramsal Dayanakları. Istanbul: İletişim Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerini eleştirel bir gözle değerlendirir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında analitik düşünme yetisi geliştirir. X
3 Hedef kitleyi Halkla İlişkiler ve Reklam faaliyetlerine yönelik olarak analiz eder. X
4 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında alan araştırması unsurlarını tanımlar. X
5 Kurumsal iletişim iile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. X
6 Bilgi iletişim teknolojileri bağlamında yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anlayışlarının sektöre uygulanmasının bilinci ile hareket eder. X
7 Halkla İlişkiler ve Reklam uygulamaları çerçevesinde kalitenin arttırılmasının öneminin farkındadır. X
8 Halkla İlişkiler ve Reklam alanında medya araçlarını kullanırken etik değerleri göz önünde bulundurur. X
9 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mesleğini bir yaşam tarzı olarak benimser. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 50
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
1. Ara Sınav 40
Total 100
6. Final 50
5. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6