Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bariş Çalişmalari ve Çatişma Çözümleri ULI 532 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Course Lecturers Prof.Dr. ERTAN EFEGİL,
Course Assistants NA
Course Category
Course Objective Soğuk Savaş sonrası dönemde dünyada yaşanan çatışmaların sayısal olarak artmasının yanı sıra niteliksel değişikliğe uğraması da ?barış ve çatışma? çalışmalarının tüm dünyada yoğunluk kazanmasına ve hatta bu alanda lisansüstü programların açılmasına yol açmıştır. Günümüzde yaşanmakta olan çatışmaların/çatışma potansiyelinin belirli bir bölgede yoğunlaşmayıp dünyanın tüm bölgelerinde var olması, tüm ülkelere/bölgelere yönelik çalışma yapan araştırmacıların barış çalışmaları ve çatışma çözümleri alanında bilgi sahibi olmasını zorunlu kılmaktadır.
Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümleri dersi ile dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmaların nedenleri ve dinamiklerini, barış kuramları, barış hareketleri ile çatışmaların çözülmesi ve barışın sağlanması konusunda yapılan çalışmaları incelemeyi amaçlamaktadır.
Course Content Dersin işlenmesi sırasında ilk olarak, dünyada yaşanan çatışmalar incelenerek çatışmaları ortaya çıkaran nedenler ve çatışmaların aşamaları incelenecektir.

İkinci aşamada Barış teorileri incelenerek, birinci kısımda incelenen çatışmaların çözümüne yönelik uygulanabilecek barış yaklaşımları incelenmeye çalışılacaktır.

Dersin işlenmesi sırasında öğrencilerin araştırma, analiz yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları sağlanacaktır. Dersin işleniş formatı dersin öğrencilerin de katılımıyla interaktif yöntemle işlenmesi ve konuya ilişkin tartışma şeklindedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çatışma çözümü teorilerini ve barış teorilerini tanımlar ve bu konudaki bilgisini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümleri alanındaki temel kavram ve terimleri tanımlar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Çatışmanın nedenleri, tırmanması ve sürekliliğini açıklayan teorileri karşılaştırır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümleri teorilerini ve yaklaşımlarını anlar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Çatışma analizi yapabilir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümleri yaklaşımlarının faydalarını ve kısa süreli getirilerini değerlendirir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çatışmanın Tanımı 23
2 Çatışmanın Dinamikleri 23
3 Çatışmanın Boyutları 23
4 Çatışmanın Görüşmeleri 23
5 Çatışmanın Oluşumu 23
6 Çatışmanın Dönüşümüne Geleneksel Yaklaşımlar 1
7 Barış Kuramları 42
8 Uzlaşma, Arabuluculuk 6, 29, 34
9 Ara Sınav
10 Barış ve Çatışma Değerlendirmesi 2, 9
11 Case : Burundi 7
12 Case : Uganda 6
13 Case : Sudan 2
14 Case: Yugoslavya 30
Resources
Course Notes 1. Volker Boege, Traditional Approaches to Conflict Transformation ? Potentials and Limits, The Australian Centre for Peace and Conflict Studies, Occasional Papers Series [Online], Number 5, January 2007. <br>2. Richard Reeve, Peace and Conflict Assessment of South Sudan, International Alert, 2012.<br>3. Maxie J. Muwonge, Promoting Human Security and Peace in the Pastoral Karimojong Communities in Uganda: Systems and Strategies to Mitigate Land Conflicts, Africa Peace And Conflict Journal, Volume 2, Number 2, December 2009.<br><br>4. Njageh Ann Rita Karimi, Drama Festivals: A Tool for Peace Education in Nairobi Secondary Schools, Africa Peace And Conflict Journal, Volume 2, Number 2, December 2009.<br><br>5. Awodola Bosede, Child Soldiers in Postwar Liberia: The Challenges of Reintegration, Africa Peace And Conflict Journal, Volume 2, Number 2, December 2009.<br><br>6. Michael Bartlet, Forgiveness, Reconciliation, and Judicial Process in Northern Uganda: The Lord?s Resistance Army and the International Criminal Court, Africa Peace And Conflict Journal, Volume 2, Number 2, December 2009.<br><br>7. Sylvester Bongani Maphosa, Building Peace from Below: The Centre Ubuntu in Burundi, Africa Peace And Conflict Journal, Volume 2, Number 2, December 2009.<br><br>8. Charles Okello Ayai, Causes of the Northern Uganda Armed Conflict: A Probit Analysis, Africa Peace And Conflict Journal, Volume 2, Number 2, December 2009.<br><br>9. Beatrix Schmelzle, New Trends in Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA), Berghof Research Center for Constructive Conflict Management Jul 2005, http://www.berghof-handbook.net<br><br>10. Francisco Ferrándiz and Antonius C.G.M. Robben, Introduction: Peace and Conflict Research in Europe, Multidisciplinary Perspectives on Peace and Conflict Research: A View from Europe, Edited by Francisco Ferrándiz and Antonius C.G.M. Robben, University of Deusto, Spain, 2007.<br><br>11. José Manuel Pureza and Teresa Cravo, Critical Edge and Legitimisation in Peace Studies, Multidisciplinary Perspectives on Peace and Conflict Research: A View from Europe, Edited by Francisco Ferrándiz and Antonius C.G.M. Robben, University of Deusto, Spain, 2007.<br><br>12. Glenn Bowman, Constitutive Violence and Rhetorics of Identity: A Comparative Study of Nationalist Movements in the Israeli-Occupied Territories and the Former Yugoslavia, Multidisciplinary<br>Perspectives on Peace and Conflict Research: A View from Europe, Edited by Francisco Ferrándiz and Antonius C.G.M. Robben, University of Deusto, Spain, 2007.<br><br>13. Luc Reychler, Researching Violence Prevention and Peace Building, Multidisciplinary Perspectives on Peace and Conflict Research: A View from Europe, Edited by Francisco Ferrándiz and Antonius C.G.M. Robben, University of Deusto, Spain, 2007.<br><br>14. Jolle Demmers, Epilogue: Peace and Conflict at a Junction, Multidisciplinary Perspectives on Peace and Conflict Research: A View from Europe, Edited by Francisco Ferrándiz and Antonius C.G.M. Robben, University of Deusto, Spain, 2007.<br><br>15. Ted Robert Gurr, J. Joseph Hewitt, and Jonathan Wilkenfeld, Introduction to Peace and Conflict 2012, P e a c e a n d C o n f l i c t 2 0 1 2 (E x e c u t i v e s umma r y), Edited by J. Joseph Hewitt, Jonathan Wilkenfeld, Ted Robert Gurr, Birger Heldt, University of Maryland : Center for International Development and Conflict Management, 2012.<br><br>16. J. Joseph Hewitt, The Peace and Conflict Instability Ledger: Ranking States on Future Risks, P e a c e a n d C o n f l i c t 2 0 1 2 (E x e c u t i v e s umma r y), Edited by J. Joseph Hewitt, Jonathan Wilkenfeld, Ted Robert Gurr, Birger Heldt, University of Maryland : Center for International Development and Conflict Management, 2012.<br><br>17. J. Joseph Hewitt, Trends in Global Conflict, 1946?2009, P e a c e a n d C o n f l i c t 2 0 1 2 (E x e c u t i v e s umma r y), Edited by J. Joseph Hewitt, Jonathan Wilkenfeld, Ted Robert Gurr, Birger Heldt, University of Maryland : Center for International Development and Conflict Management, 2012.<br><br>18. Erica Frantz, Trends in Democratization: Unpacking Anocracies, P e a c e a n d C o n f l i c t 2 0 1 2 (E x e c u t i v e s umma r y), Edited by J. Joseph Hewitt, Jonathan Wilkenfeld, Ted Robert Gurr, Birger Heldt, University of Maryland : Center for International Development and Conflict Management, 2012.<br><br>19. Karl DeRouen Jr. and Jacob Bercovitch, Trends in Civil War Mediation, P e a c e a n d C o n f l i c t 2 0 1 2 (E x e c u t i v e s umma r y), Edited by J. Joseph Hewitt, Jonathan Wilkenfeld, Ted Robert Gurr, Birger Heldt, University of Maryland : Center for International Development and Conflict Management, 2012.<br><br>20. Scott Sigmund Gartner, Civil War Peacemaking, P e a c e a n d C o n f l i c t 2 0 1 2 (E x e c u t i v e s umma r y), Edited by J. Joseph Hewitt, Jonathan Wilkenfeld, Ted Robert Gurr, Birger Heldt, University of Maryland : Center for International Development and Conflict Management, 2012.<br><br>21. Pelin Eralp, David Quinn, and Jonathan Wilkenfeld, Delivering Peace: Options for Mediators in African Intrastate Crises, P e a c e a n d C o n f l i c t 2 0 1 2 (E x e c u t i v e s umma r y), Edited by J. Joseph Hewitt, Jonathan Wilkenfeld, Ted Robert Gurr, Birger Heldt, University of Maryland : Center for International Development and Conflict Management, 2012.<br><br>22. Susan D. Hyde, Conflict, Elections, and International Pressure, P e a c e a n d C o n f l i c t 2 0 1 2 (E x e c u t i v e s umma r y), Edited by J. Joseph Hewitt, Jonathan Wilkenfeld, Ted Robert Gurr, Birger Heldt, University of Maryland : Center for International Development and Conflict Management, 2012.<br><br>23. Johan Galtung, Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations, University of Hawaii 1973.<br><br>24. Christopher E. Miller and Mary E. King, A Glossary Of Terms And Concepts In Peace And Conflıct Studıes, Second Edıtıon Unıversıty For Peace: Africa Programme, 2005.<br><br>25. Oliver P. Richmond, Peace in International Relations, Taylor & Francis e-Library, 2008.<br><br>26. Charles Webel, Introduction: toward a philosophy and metapsychology of peace, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007. <br><br>27. Johan Galtung, Introduction: peace by peaceful conflict transformation ? the TRANSCEND approach, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>28. Fen Osler Hampson, Chester A. Crocker and Pamela R. Aall, Negotiation and international conflict, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>29. Sara Horowitz, Mediation, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>30. Jan Oberg, Former Yugoslavia and Iraq: a comparative analysis of international conflict Mismanagement, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>31. Kinhide Mushakoji, Peace studies and peace politics: multicultural common security in North?South conflict situations, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>32. Wilfried Graf, Gudrun Kramer and Augustin Nicolescou, Counselling and training for conflict transformation and peace-building: the TRANSCEND approach, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>33. Jørgen Johansen, Nonviolence: more than the absence of violence, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>34. Joanna Santa-Barbara, Reconciliation, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>35. Dietrich Fischer, Peace as a self-regulating process, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>36. Antonella Sapio and Adriano Zamperini, Peace psychology: theory and practice, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>37. Alicia Cabezudo and Magnus Haavelsrud, Rethinking peace education, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>38. Chadwick F. Alger, Peace studies as a transdisciplinary Project, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>39. Graeme MacQueen, The spirit of war and the spirit of peace: understanding the role of religion, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>40. Johan Galtung and Charles Webel, Peace and conflict studies: looking back, looking forward, Handbook of Peace and Conflict Studies, Edited by Charles Webel and Johan Galtung, Published in the Taylor & Francis e-Library, 2007.<br><br>41. Christine Locher, The conflict with North Korea / North Korea as a source of conflict, An analysis from a peace and conflict resolution studies perspective, Presented as graduation thesis at FernUniversität Hagen, Peace and Conflict Resolution Studies.<br><br>42. Johan Galtung, THEORIES OF PEACE : A Synthetic Approach to Peace Thinking, International Peace Research Institute, Oslo, 1967.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 35
1. Performans Görevi (Seminer) 35
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6