Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çayir ve Meralarin Islah Yöntemleri BIY 626 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Çayır ve mera alanlarının ıslahında kullanılan yöntemlerin incelenmesi
Course Content Yöntemlerin belirlenmesi, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersin tamamında Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çayır ve meraların tanımı
2 Çayır ve mera kanunu
3 Çayır ve meraların yönetimi
4 Çayır ve meraların oluşum süksesyonları
5 Klimaks vejetasyonun belirlenmesi
6 Ülkemiz çayır ve meralarının durumu
7 Islah yöntemlerinin belirlenmesi
8 Üstten tohumlama yöntemi
9 Sınav
10 Gübreleme yöntemi
11 Yabancı ot kontrolü yöntemi
12 Sulama yöntemi
13 Otlatma sistemleri yöntemi
14 Genel değerlendirme ve sonuçlar
Resources
Course Notes Çayır Mera Ders Notu
Course Resources Bakır, Ö., 1987. Çayır-Mera Amenajmanı. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 992, Ders Kitabı: 292, Ankara.
Gençkan, M.S., 1992. Çayır-Mer’a Kültürü Amenajmanı Islahı. Ege Üniversitesi, Ziraat Fak., Yayınları No: 483, Bornova-İzmir, 655s.
Altın, M., A. Gökkuş, A. Koç. 2005. Çayır Mera Islahı. Tarım ve Köy İşleri Bak. TÜGEM Gen. Müd., Çayır Mera Hav. Gel. Da. Bşk, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
1. Performans Görevi (Arazi Çalışması) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Arazi Çalışması) 1 25 25
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6