Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitki Taksonomisi Pratikumu I BIY 610 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET SAĞIROĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Ülkemizdeki bitki türlerini tanımak ve bitki teşhis yöntemlerinin öğretilmesi.

Course Content

Türkiye florasındaki dizilim dikkate alınarak, familyaların ve bunlara ait bitkilerin teşhisi ve tanınmasının sağlanması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Rosaceae,Fabaceae familyalarını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Geraniaceae, Malvaceae familyalarını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Papaveraceae, Cistaceae, Caryophyllaceae familyalarını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Pinaceae, Cupressaceae familyalarını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Apiaceae, Asteraceae familyalarını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Ranunculaceae, Brassicaceae familyalarını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Pinaceae
2 Cupressaceae
3 Ranunculaceae
4 Papaveraceae
5 Cistaceae
6 Caryophyllaceae
7 Geraniaceae
8 Malvaceae
9 Rosaceae
10 Rosaceae
11 Fabaceae
12 Apiaceae
13 Asteraceae
14 Asteraceae
Resources
Course Notes <p>1) Davis PH. T&uuml;rkiye ve Doğu Ege Adaları Florası 1-11 cilt</p> <p>2) Frederic S. T&uuml;rkiye &Ccedil;i&ccedil;ekleri 2004, İstanbul.</p> <p>3) Ekim T. ve ark. T&uuml;rkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, T&uuml;rkiye Tabiatı Koruma Derneği, 2000.</p>
Course Resources

1) Davis PH. Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası 1-11 cilt 

2) Frederic S. Türkiye Çiçekleri 2004, İstanbul. 

3) Ekim T. ve ark. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, 2000.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini, bilimsel yöntemlerle ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 25 25
Kısa Sınav 2 15 30
Final 1 10 10
Total Workload 145
Total Workload / 25 (Hours) 5.8
dersAKTSKredisi 6