Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bentik Alg Ekolojisi BIY 603 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TUĞBA ONGUN SEVİNDİK
Course Lecturers Doç.Dr. TUĞBA ONGUN SEVİNDİK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bentik alg topluluklarının yapısı, populasyon dinamikleri ve söz konusu dinamikleri etkileyen ekolojik faktörlerin tanımlanması ve çalışma yöntemlerinin öğretilmesi
Course Content Bentik alg ekolojisinde temel kavramlar; kullanılan son teknikler; bentik alg toplulukları; yaşamsal süreçleri ve bu süreci etkileyen çevresel faktörler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bentik alglerin bentik zonda derinlikle dağılımı Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Endofitik ve endozoik alg toplulukları Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Ara Sınav Anlatım, Sınav ,
4 Toprak florası, sıcak su kaynak florası, kar ve buz florası Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Epizoik alg toplulukları Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Epilitik alg toplulukları Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Metafitik alg toplulukları Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Bentik alg ekolojisi ve sistematiğinde kullanılan yeni teknikler ve uygulamaları Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Bentik alg ekolojisine giriş (genel kavramlar ve bentik alg ekolojisinde yeni gelişmeler) Anlatım, Sınav , Ödev,
10 Epifitik alg toplulukları Anlatım, Sınav , Ödev,
11 Antropojenik faktörlerin bentik algler üzerine etkisi Anlatım, Sınav , Ödev,
12 Bentik algler üzerinde avcıların rolü Anlatım, Sınav , Ödev,
13 Arazi uygulaması Anlatım, Sınav , Ödev,
14 Bentik alglerde görülen ritmik hareket Anlatım, Sınav , Ödev,
15 Epipelik alg toplulukları Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bentik alg ekolojisine giriş (genel kavramlar ve bentik alg ekolojisinde yeni gelişmeler)
2 Bentik alg ekolojisi ve sistematiğinde kullanılan yeni teknikler ve uygulamaları
3 Epifitik alg toplulukları
4 Epilitik alg toplulukları
5 Epipelik alg toplulukları
6 Epizoik alg toplulukları
7 Metafitik alg toplulukları
8 Endofitik ve endozoik alg toplulukları
9 Toprak florası, sıcak su kaynak florası, kar ve buz florası
10 Bentik alglerde görülen ritmik hareket
11 Bentik alglerin bentik zonda derinlikle dağılımı
12 Bentik algler üzerinde avcıların rolü
13 Antropojenik faktörlerin bentik algler üzerine etkisi
14 Arazi uygulaması
Resources
Course Notes 1)Round, F.E., 1981. The ecology of algae. Cambridge University Press. Cambridge, 653 pp.<br>2)Round, F.E., 1975. The biology of algae. Edward Arnold Ltd. London, 278 pp.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6