Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Moleküler Biyolojide Kullanilan Teknikler BIY 608 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN AKSOY
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Moleküler biyoloji yöntemlerinin ayrıntılarıyla anlaşılması
Course Content Laboratuvarda kullanılan genel teknikler, hibridizasyon yöntemleri, polimeraz zincir reaksiyonu, kromatografi yöntemleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nükleik asit hibridizasyon yöntemleri Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Ara Sınav Anlatım, Sınav ,
3 RNAnın izolasyonu ve analizi Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Homojenizasyon: Fiziksel ve kimyasal yöntemler; ayırma, saflaştırma ve analiz yöntemleri; süzme; diyaliz; dondurarak kurutma (liyofilizasyon); çöktürme; enzim uygulaması; santrifüjleme Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Southern ve Northern hibridizasyon Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Moleküler biyolojide hesaplamalar, ölçümler, sterilizasyon teknikleri Anlatım, Sınav , Ödev,
7 DNA ve RNAnın yapısı ve özellikleri Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Kromatografi; elektroforez; spektral yöntemler; radyoizotopların kullanımı; immunolojik yöntemler; nükleik asit hibridizasyonu; elektron mikroskopisi Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Protein İzolasyonu Anlatım, Sınav , Ödev,
10 Waurburg-Christian yöntemi, biüret yöntemi, boya bağlama yöntemi, Lowry yöntemi Anlatım, Sınav , Ödev,
11 Polimeraz zincir reaksiyonu Anlatım, Sınav , Ödev,
12 Moleküler biyolojinin kullanım alanları Anlatım, Sınav , Ödev,
13 Laboratuvarda kullanılan genel teknikler Anlatım, Sınav , Ödev,
14 DNAnın izolasyonu ve analizi Anlatım, Sınav , Ödev,
15 Protein konsantrasyonunun belirlenmesi Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Laboratuvarda kullanılan genel teknikler
2 Moleküler biyolojide hesaplamalar, ölçümler, sterilizasyon teknikleri
3 DNA ve RNAnın yapısı ve özellikleri
4 Homojenizasyon: Fiziksel ve kimyasal yöntemler; ayırma, saflaştırma ve analiz yöntemleri; süzme; diyaliz; dondurarak kurutma (liyofilizasyon); çöktürme; enzim uygulaması; santrifüjleme
5 Kromatografi; elektroforez; spektral yöntemler; radyoizotopların kullanımı; immunolojik yöntemler; nükleik asit hibridizasyonu; elektron mikroskopisi
6 DNAnın izolasyonu ve analizi
7 RNAnın izolasyonu ve analizi
8 Polimeraz zincir reaksiyonu
9 Nükleik asit hibridizasyon yöntemleri
10 Southern Hibridizasyon, Nouthern Hibridizasyon
11 Protein İzolasyonu
12 Protein konsantrasyonunun belirlenmesi
13 Waurburg-Christian yöntemi, biüret yöntemi, boya bağlama yöntemi, Lowry yöntemi
14 Moleküler biyolojinin kullanım alanları
Resources
Course Notes 1) Gen Klonalama ve DNA Analizi, T.A.Brown; Nobel Yayın Dağıtım 2009.
Course Resources 2)Lewin B (2008) Gene4s IX, Jones and Bartlett Publishers, MA, USA
3)Alberts B et.al (2002) Hücrenin moleküler biyolojisi, 4. Baskı, Garland Science, TÜBA Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini, bilimsel yöntemlerle ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Alanı ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisine sahiptir. X
3 Alan bilgisi ve teknolojilerini eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygular. X
4 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
5 Disiplinler arası ekiplerle çalışabilme ve sorunların çözümlenmesinde sorumluluk alarak liderlik yapabilme becerisine sahiptir. X
6 Alanında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı yapabilir ve/veya yönetebilir. X
7 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri, bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak, izleyebilme, okuma, anlama, yazma ve yorum yapabilme becerisine sahiptir. X
8 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren standartları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir ve gerektiğinde bu standartları geliştirecek yönde liderlik yapabilir. X
9 Alanıyla ilgili etkinliklerde kendi özgün fikirlerini savunma ve etkili bir iletişim kurabilme becerisine sahiptir. X
10 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
11 Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. X
12 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
13 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 7
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
2. Kısa Sınav 8
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6