Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Balik Ekolojisi BIY 606 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SELMA HELLİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SELMA HELLİ,
Course Assistants

-

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Balık biyolojisi ve ekolojisi arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak.

Course Content

Balıkların çeşitliliği; Çevreden ve organizmadan kaynaklanan kısıtlayıcılar; Balıklarda beslenme; Balıklarda biyoenerji; Balıkların zaman ve alan kullanımı; Balıklarda büyüme; Balıklarda üreme; Biyotik etkileşimler I balıklarda predatörlük, patojenite ve parazitlik; Biyotik etkileşimler II. Balıklarda rekabet ve mutualizm; Balık topluluklarının yapısı ve populasyon tanımlaması; Balıkların değişen ekolojik koşullara karşı hayatta kalma stratejileri; Balık toplulukları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Balıklarda vücut şekli ve hareket; solunum ve solungaç yapısı; algılamayı açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Balıklarda sekonder eşeysel karakterler, üreme davranışları, yaygın olmayan üreme stratejilerini açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Balıklarda biyotik etkileşimler II. Balıklarda rekabet ve mutualizmi açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Balıklarda biyoenerji, enerji bütçesinin yapısı, metabolizma üzerine çevresel faktörlerin etkileri, enerji bütçesinin elemanlarını açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Balıklarda büyüme, büyümenin belirlenmesi ve ölçülmesi; büyüme şekilleri, büyüme oranlarını etkileyen faktörler, büyüme modellerini açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Balıklarda besin tüketim oranını belirleyen faktörler, beslenme ekolojisindeki esneklik, optimal beslenme teorisini açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Balıklarda üreme, üreme zamanlaması, üreme yeri seçimini açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Balıklarda zaman ve alan kullanımı, alansal ve mevsimsel dağılım şekilleri, göç özelliklerini açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
9 Balıklarda topluluklar, tür çeşitliliğinde genel şekiller, tarihi faktörler ve zamana bağlı belirleyiciler, balık topluluklarına örnekler; balık topluluklarının karakteristik özellikleri açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Balıkların değişen ekolojik koşullara karşı hayatta kalma stratejilerini açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
11 Balık topluluklarının yapısı ve populasyon tanımlaması. Stok büyüklüğünün ve durumunun tahmini. Populasyon büyüme ve ölüm oranının ölçülmesi. Populasyon büyüme modelleri Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
12 Balıkların çeşitliliğini açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
13 Balıklarda trofik kategoriler; beslenme için adaptasyonlar, beslenme kompozisyonu ve zamana bağlı değişmeleri açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
14 Balıklarda biyotik etkileşimler I. Balıklarda predatörlük, patojenite ve parazitliği açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Balıkların çeşitliliği
2 Çevreden ve organizmadan kaynaklanan kısıtlayıcılar
3 Balıklarda beslenme
4 Besin tüketim oranını belirleyen faktörler
5 Balıklarda biyoenerji
6 Balıkların zaman ve alan kullanımı
7 Balıklarda büyüme
8 Balıklarda üreme
9 Ara Sınav
10 Sekonder eşeysel karakterler. Üreme davranışları.
11 Biyotik etkileşimler I. Balıklarda predatörlük, patojenite ve parazitlik II. Balıklarda rekabet ve mutualizm
12 Balık topluluklarının yapısı ve populasyon tanımlaması
13 Balıkların değişen ekolojik koşullara karşı hayatta kalma stratejileri
14 Balık toplulukları
Resources
Course Notes <p>1. Robert J. Wooten, Editor. 1998. Ecology of Teleost Fishes, Fish and Fisheries Series I, Chapman&amp;Hall, London, IX+404 pp.</p>
Course Resources

2. Erinç, S. 1984. Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem Değişiklikleri, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbul, VI+145 s.
2. Wedemeyer, G. A. 1996. Physiology of Fish in Intensive Culture Systems, Chapman&Hall, International Thompson Publishing, Newyork, XVI+232 s.
3. Demir, N. 2006. İhtiyoloji, 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 438 s.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini, bilimsel yöntemlerle ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Alanı ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisine sahiptir. X
3 Alan bilgisi ve teknolojilerini eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygular. X
4 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
5 Disiplinler arası ekiplerle çalışabilme ve sorunların çözümlenmesinde sorumluluk alarak liderlik yapabilme becerisine sahiptir. X
6 Alanında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı yapabilir ve/veya yönetebilir. X
7 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri, bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak, izleyebilme, okuma, anlama, yazma ve yorum yapabilme becerisine sahiptir. X
8 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren standartları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir ve gerektiğinde bu standartları geliştirecek yönde liderlik yapabilir. X
9 Alanıyla ilgili etkinliklerde kendi özgün fikirlerini savunma ve etkili bir iletişim kurabilme becerisine sahiptir. X
10 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
11 Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. X
12 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
13 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6