Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Biyoteknoloji BIY 621 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi KENAN TUNÇ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi KENAN TUNÇ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bugün, biyoteknoloji yaşamın her alanına girmiştir. Dolayısı ile bu kadar iç içe olduğumuz ve biyoloji, biyokimya ve kimya ile ilgili olduğundan ve yüksek lisans yapacak olan kişilerin bu alanlardan birinde çalışabileceğinden veya bu alanda doktora yapabileceğinden bu konu hakkında bilgileri olması düşüncesi ile bu ders önerilmiştir.
Course Content Giriş-biyoteknolojinin tarihçesi ve amacı, biyoteknolojiye genel bakış, mikroorganizmalar ve metabolizmaları, bitki ve hayvan kültürleri, fermantasyon teknikleri ve prensipleri, biyoteknolojide temel işlemler, biyoteknolojik prosesler, primer metabolitlerin üretimi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Giriş-biyoteknolojinin tarihçesi ve amacı, biyoteknolojiye genel bakışı kazandırmak Anlatım, Sınav , Ödev,
2 mikroorganizmalar ve metabolizmaları, bitki ve hayvan kültürleri, fermantasyon teknikleri ve prensipleri, biyoteknolojide temel işlemler, biyoteknolojik prosesler, primer metabolitlerin üretimi öğrenmek Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Biyoteknolojinin tarihçesi ve amacı
3 Mikroorganizmalar
4 Mikroorganizmalar ve metabolizmaları
5 Bitki ve hayvan kültürleri
6 Fermentasyon teknikleri ve prensipleri
7 Biyoteknolojide temel işlemler
8 Biyoteknolojide temel işlemler
9 Ara Sınav
10 Biyoteknolojik prosesler
11 Biyoteknolojik prosesler
12 Primer metabolitlerin üretimi
13 Primer metabolitlerin üretimi
14 Primer metabolitlerin üretimi
Resources
Course Notes 1. Telefoncu, A., Biyoteknoloji , Ege Üniversitesi, İzmir, 1995.<br>2. Robyt, J. F., White B. J., Biochemical Techniques, Iowa State University, 1990.<br>3. Voet, D., Voet, J. and Pratt,C.W., Fundamentals of Biochemistry, Wiley, USA, 1999.<br>4. Telefoncu, A., Salnikow, J., Zihnioğlu F., Kılınç, A, Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler, Ege Üniversitesi, İzmir, 2000.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 7
2. Kısa Sınav 8
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 3 3
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6