Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Biyolojik Boyalar BIY 619 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi KENAN TUNÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Laboratuar çalışmalarında boyaların kullanılma oran ve yöntemlerinin iyi bilinmeden biyolojik araştırmalar yapmanın mümkün olmadığı düşünülerek dersin açılması uygun görülmüştür.

Course Content

Temel işlemler; tespit, dokuların suyunun alınması, temizleme, infiltrasyon ve gömme: Parafin metodu, mikrotom ve mikrotom bıçakları, parafin kesitleri ve kapatılması, boya ve boyanın etkisi, hematoksilin boyası. Spesifik boyama metotları; bağ dokusu ve kas dokusunun boyanması, sinir elementlerinin gümüşleme tekniği ile boyanması, PAS ve Feulgen teknikleri, hematolojik elementlerin boyanması, pigment ve minerallerin boyanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hematoksilin boyası Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Ara Sınav Anlatım, Sınav ,
3 Hematolojik elementlerin boyanması Anlatım, Sınav , Ödev,
4 PAS ve Feulgen teknikleri Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Sinir elementlerinin gümüşleme tekniği ile boyanması Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Pigment ve minerallerin boyanması Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Tespit, dokuların suyunun alınması, temizleme, infiltrasyon ve gömme Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Bağ dokusu ve kas dokusunun boyanması Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Parafin metodu Anlatım, Sınav , Ödev,
10 Mikrotom ve mikrotom bıçakları Anlatım, Sınav , Ödev,
11 Parafin kesitleri ve kapatılması Anlatım, Sınav , Ödev,
12 Boya ve boyanın etkisi Anlatım, Sınav , Ödev,
13 Temel işlemler Anlatım, Sınav , Ödev,
14 Spesifik boyama metotları Anlatım, Sınav , Ödev,
15 Değerlendirme Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel işlemler
2 Tespit, dokuların suyunun alınması, temizleme, infiltrasyon ve gömme
3 Parafin metodu
4 Parafin kesitleri ve kapatılması
5 Mikrotom ve mikrotom bıçakları
6 Boya ve boyanın etkisi
7 Hematoksilin boyası
8 Spesifik boyama metotları
9 Ara Sınav
10 Bağ dokusu ve kas dokusunun boyanması
11 Sinir elementlerinin gümüşleme tekniği ile boyanması
12 PAS ve Feulgen teknikleri
13 Hematolojik elementlerin boyanması
14 Pigment ve minerallerin boyanması
Resources
Course Notes <p>Mustafa Yıldız, Handan Yıldız, Biyolojide Laboratuar Teknikleri.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini, bilimsel yöntemlerle ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 7
2. Kısa Sınav 8
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 143
Total Workload / 25 (Hours) 5.72
dersAKTSKredisi 6