Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk - Islam El Sanatlari SAN 344 6 2 + 1 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ELA TAŞ
Course Lecturers Doç.Dr. ELA TAŞ,
Course Assistants

Arş. Gör. Erdal OKUMUŞ

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemleri el sanatlarının tarihsel süreç içerisindeki gelişim, değişim ve etkileşim unsurlarının ifade edilmesi ve bunların kullanılan malzeme ve süslemeye göre ayrıntılı olarak gösterilmesi.

Course Content

13. ve 19. yüzyıllar arasında Anadolu topraklarında hüküm sürmüş devletlerin ortaya koymuş oldukları dokuma, çini, ahşap, alçı, taş, cam, maden gibi sanatsal değeri olan somut olmayan kültürel miras ürünlerinin malzeme, teknik ve süslemeleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
8 Ara Sınav
Resources
Course Notes <p>Ders hocası tarafından verilecektir.&nbsp;</p>
Course Resources

ASLANAPA, Oktay; Türk Sanatı, İstanbul 1999.

ASLANAPA, Oktay; Osmanlılar Devrinde Kütahya Çinileri, İstanbul 1949.

ALTUN, Ara; “Osmanlı Çiniciliğinde İznik”, Osmanlı Ansiklopedisi, C. 11, Ankara 1999.

BAKIR, Sitare Turan; “Osmanlı Döneminde Şam Üretimi Çinileri”, Türkler Ansiklopedisi, C. 12, Ankara 2002.

DEMİRİZ, Yıldız; “Osmanlı Çini Sanatı”, Türkler Ansiklopedisi, C. 12, Ankara 2002.

DÖNMEZ, E. Emine Naza; “Osmanlı Dönemi Türk Çini Sanatı”, Türkler Ansiklopedisi, C.12, Ankara 2002.

ÖNEY, Gönül; Türk Çini Sanatı, İstanbul 1976.

ÖNEY, Gönül; İslam Mimarisinde Çini, İstanbul 1993.

UĞURLU, Ahmet; “Kilim”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt II, İstanbul, 1997, 1009-1010. 

PETSOPOULOS, Yanni; One Hundred Kilims Masterpieces From Anatolia, London, 1991.

ÖLÇER, Nazan; Kilimler, İstanbul, 1988.

ERGİNSOY, Ülker; İslam Maden Sanatı, İstanbul, 1978.

DENİZ, Bekir, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygılar, Ankara, 2000.

SALMAN, Fikri, Türk Kumaş Sanatı, Erzurum, 2011.

ÖNEY, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara, 1992.

ERDEM, Yücel, "Ahşap", TDV Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1998.

BAYRAMOĞLU, Fuat, Türk Cam Sanatı ve Beykoz İşleri, İstanbul, 1996.

KÜÇÜKERMAN, Önder, Cam Sanatı ve Geleneksel Türk Camcılığından Örnekler, Ankara, 1985.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
2. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 25 25
Final 1 25 25
Total Workload 191
Total Workload / 25 (Hours) 7.64
dersAKTSKredisi 7