Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Hijyen´in sağlık, gıda, eğitim ve üretim tetsislerindeki önemi
  2 İş sağlığı ve güvenliğinde hijyen
  3 Hastane ve sağlık tesislerinde dezenfeksiyon uygulamaları
  4 Sağlık tesislerinde Sterilizasyon uygulamaları
  1 Enfeksiyon hastalıkları etkenleri
  2 Enfeksiyon hastalıkları korunma yolları
  3 Enfeksiyon hastalıkarı surveyansı
  4 Enfeksiyon hastalıkları salgınları ve kontrolü

  BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

  Hijyen´in sağlık, gıda, eğitim ve üretim tetsislerindeki önemi

  İş sağlığı ve güvenliğinde hijyen

  Hastane ve sağlık tesislerinde dezenfeksiyon uygulamaları

  Sağlık tesislerinde Sterilizasyon uygulamaları

  Enfeksiyon hastalıkları etkenleri

  Enfeksiyon hastalıkları korunma yolları

  Enfeksiyon hastalıkarı surveyansı

  Enfeksiyon hastalıkları salgınları ve kontrolü

  BECERİLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  Hijyen´in sağlık, gıda, eğitim ve üretim tetsislerindeki önemi

  İş sağlığı ve güvenliğinde hijyen

  Hastane ve sağlık tesislerinde dezenfeksiyon uygulamaları

  Enfeksiyon hastalıkları salgınları ve kontrolü

  YETKİNLİKLER

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik