Graduation Requirements

Lisansüstü programlarda her yarıyıl en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ders başarı ölçme yöntemleri ve bunların başarı notuna katkısı Koordinatör Öğretim Üyesi tarafından belirlenir ve Eğitim Bilgi Sisteminde (EBS) yayınlanır. Final sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci final sınavına giremez.
Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin başarı notunun Yüksek Lisans Programlarında en az "CC" olması gereklidir.