Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ BIY 509 0 3+0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HÜSEYİN AKSOY
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1973´de DNA´nın enzimler yoluyla kesilip çoğaltıldığı ortaya çıktıktan sonra hızla ilerleyen rekombinant DNA teknolojisi bugün temel bilimlerden, tıbba, tarımdan forensik biyolojiye kadar her alanda kullanılmaktadır ve yöntemler her geçen gün gelişmekte ve farklılaşmaktadır. Modern biyoloji alanında yüksek lisans yapan tüm öğrencilerin bu alanla ilgili temel bilgisi olması gerekmektedir
Dersin İçeriği
1973´de DNA´nın enzimler yoluyla kesilip çoğaltıldığı ortaya çıktıktan sonra hızla ilerleyen rekombinant DNA teknolojisi bugün temel bilimlerden, tıptan, tarımdan forensik biyolojiye kadar her alanda kullanılmaktadır ve yöntemler her geçen gün gelişmekte ve farklılaşmaktadır. Modern biyoloji alanında yüksek lisans yapan tüm öğrencilerin bu alanla ilgili temel bilgisi olması gerekmektedir Dersin içeriğinin tümü aşağıda haftalara göre dağılımı yapılarak gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Moleküler biyolojide kullanılan temel yöntemleri öğrenmek 1, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Moleküler genetikte temel prensipler
2 DNA replikasyonu, RNA processing, protein sentezi
3 Gen kütüphanelerinin oluşturulması
4 İstenilen genin eldesi için tarama yöntemleri
5 Southern blotting
6 cDNA klonlama yöntemleri ve RNA teknolojileri, Northern blotting
7 Genomik kütüphaneler
8 Plasmidler, bakteriofaj vektörler
9 PCR yöntemiyle klonlama ve çeşitleri
10 Bakteriyel protein ekspresyonu, Western blotting
11 Maya, bakulovirus, memeli ekspresyon sistemleri
12 Protein saflaştırma yöntemleri
13 Yapısal protein analiz yöntemleri, kristalografi, NMR
14 Sonuç ve tartışma
KAYNAKLAR
Ders Notu Lewin B (2008) Genes IX, Jones and Bartlett Publishers, MA, USA
Alberts B et.al (2002) Hücrenin moleküler biyolojisi, 4. Baskı, Garland Science, TÜBA Yayınları.
Diğer Kaynaklar
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlama
X
2
Konu üzerine uygulama yapabilme
X
3
Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olma
X
4
Sonuçlarını anlatabilme ve tartışabilme
X
5
Özgün konular belirleyebilme
X
6
Biyoloji alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir.
X
7
Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir.
X
8
Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X
9
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
11
Biyoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
12
Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir.
X

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 7
Kısa Sınav 3 8
Ödev 4 30
Performans Görevi (Seminer) 5 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 30 30
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 145
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,8
Dersin AKTS Kredisi 6