Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Vektörlerle bulaşan;Kene,kuduz vb hastalıklar nelerdir öğrenir 1, 2, 3, 12 A, C, F
2) Enfeksiyonlardan korunma (Hijyenik önlemler) nelerdir öğrenir 1, 2, 3, 12 A, C, F
3) Protozoon,Helmint ve arthropoda nedir ve bunlarla oluşan günümüz hastalıklar nelerdir öğrenir 1, 2, 3, 12 A, C, F
4) Besin zehirlenmeleri hakkında genel bilgiler nelerdir öğrenir 1, 2, 3, 12 A, C, F
5) Sık karşılaşılan solunum sistemi hastalıkları ,korunma yolları ve bakımı nelerdir öğrenir 1, 2, 3, 12 A, C, F
6) Günümüzde basına yansıyan sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar nelerdir öğrenir 1, 2, 3, 12 A, C, F
7) Bulaşıcı hastalıklar hakkında genel bilgileri öğrenir 1, 2, 3, 12 A, C, F
8) Enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve oluşumu konularını öğrenir 1, 2, 3, 12 A, C, F
9) Bakteriler,virüsler,mantarlar hakında genel bilgileri öğrenir 1, 2, 3, 12 A, B, F
10) Adelosan ve yetişkinde aşılama hakkında genel bilgileri öğrenir 1, 2, 3, 12 A, C, F
11) Seyahat sağlığı, seyahat ishalleri ve aşılama hakkında bilgileri öğrenir 1, 2, 3, 12 A, B, F
12) Güncel enfeksiyon hastalıkları nedir öğrenir 1, 2, 3, 12 A, C, F
13) Kuş gribi,Domuz gribi, Zika virüsü vb… gibi güncel enfeksiyon hastalıkları nelerdir öğrenir 1, 2, 3, 12 A, C, F
14) Cinsel yolla bulaşan hastalıklar; hepatitler,gonore,sfiliz vb. nedir öğrenir 1, 2, 3, 12 A, C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, F: Performans Görevi, B: Sözlü Sınav

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dünyada ve ülkemizde bulaşıcı hastalıklar hakkında genel bilgiler
2 Enfeksiyon etkenleri ve enfeksiyon zinciri hakkında genel bilgiler (kaynak,konak )
3 Bakteriler ,virüsler,mantarlar hakkında genel bilgiler
4 Adolesan ve yetişkinde aşılama
5 Seyahat sağlığı, seyahat ishalleri ve aşılama(Avrupa ve Afrika vb… ülkeler)
6 Güncel enfeksiyon hastalıkları ( Kuş gribi,Domuz gribi, Zika virüsü vb…)
7 Genel ders tekrarı
8 Güncel enfeksiyon hastalıkları (cinsel yolla bulaşan hastalıklar; hepatitler,gonore,sfiliz vb. )
9 Güncel enfeksiyon hastalıkları (Vektörlerle bulaşan;Kene,kuduz vb.)
10 Enfeksiyonlardan korunma (Hijyenik önlemler)
11 Protozoon,Helmint ve arthropoda nedir ve bunlarla oluşan günümüz hastalıkları
12 Besin zehirlenmeleri hakkında genel bilgiler
13 Sık karşılaşılan solunum sistemi hastalıkları ,korunma yolları ve bakımı
14 Günümüzde basına yansıyan sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklar
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar

1-Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji ( Ed; Prof.Dr Kaya Kılıçturgay )
2-İmmünolojiye Giriş ( Ed; Prof Dr Kaya Kılıçturgay )
3-Tıbbi Parazitoloji ( Prof Dr Enver Tali Çetin Prof Dr Özdem Anğ Prof -Dr Kurtuluş Töreci İstanbul Üni.Tıp Fak yayınları )
4-Klinik Mikrobiyolojik Tanı ( Pof Dr Hakkı Bilgehan )
5-Genel Tıp Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilimi (Prof Dr Ekrem Kadri Unat İstanbul Üni. Tıp Fak yayınları )
6-Jawetz E,Melnick JL,Adelberg EA,Brooks GF,Butel JS,Ornston LN
7-Medical Microbiology 1989
8-Epidemiyolojiye Giriş ve İnfeksiyon Hastalıkları (Ed;Prof Dr İlhan Ünlü )
9-Hastane İnfeksiyonları (Akalın H.E. Kanra G) 1.Baskı 1993 Ankara Güneş Kitabevi

10-İnfeksiyon Hastalıklarında güncel durum  (Prof.Dr H.Akalın,Prof.Dr. B.Aygen,Prof.Dr. Ata N. Yalçın)

11-Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi  (Etkenlere göre enfeksiyonlar,Sistemlere göre enfeksiyonlar Editörler Ayşe Willke Topçu,Güner Söyletir,Mehmet Doğanay)

12-Başlıca Bakteriyel,Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları  Editörler Demir Serter,Ekin Ertem,Deniz Gökengin)

13-Microbiology and Infectious Diseases  Gabriel  Virella

DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 15
Kısa Sınav 3 15
Ödev 4 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 4 4
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 119
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,76
Dersin AKTS Kredisi 5