Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okur ve analiz eder 1, 4, 6 A, C
2) Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri Latin harflerine aktarır 1, 4, 6 A
3) Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri yorumlar 1, 6, 14 C
4) Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri çözümler 1, 6 A, C
5) Osmanlı Türkçesiyle yazılmış çeşitli dönemlere ait metinlerin dönemsel özelliklerini kavrar ve farklılıklarını ifade eder 1, 2, 4, 6 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yaptırma, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Osmanlı Türkçesinin temel bilgileri I: Harfler ve harf grupları
2 Osmanlı Türkçesinin temel bilgileri II: Sayılar, günler ve aylar
3 Konu ile ilgili metin okumaları
4 Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar
5 Konu ile ilgili metin okumaları
6 Matbu metinlerin okunması ve incelenmesi
7 Yazma metinlerin okunması ve incelenmesi
8 Defter ve belge türü Osmanlı Arşiv vesikalarının okunması ve incelenmesi
9 ARA SINAV
10 19. y.y. Osmanlı Türkçesine dair seçme metinlerin okunması ve tahlilleri
11 18. y.y. Osmanlı Türkçesine dair seçme metinlerin okunması ve tahlilleri
12 17. y.y. Osmanlı Türkçesine dair seçme metinlerin okunması ve tahlilleri
13 16. y.y. Osmanlı Türkçesine dair seçme metinlerin okunması ve tahlilleri
14 15. y.y. Osmanlı Türkçesine dair seçme metinlerin okunması ve tahlilleri
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1- Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul 1998
2- Faruk Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri, 3 cilt. İstanbul 1995
3- Mahmut Ak ve Fahameddin Başar, Osmanlı Türkçesi: Gramer Tarihi Metinler Belgeler, İstanbul 2004.
4-Cahit Baltacı, İslam Paleografyası, MÜ İlahiyat Fak. Yay., İstanbul 1989.
5-Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul 1995.
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 2 10
Ödev 3 10
Ödev 4 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 3 1 3
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 59
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,36
Dersin AKTS Kredisi 2