Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Avrupa’da meydana gelen dini ve siyasi gelişmeleri anlar 1, 2, 3 A
2) Coğrafi keşiflerin ortaya çıkardığı sonuçları analiz eder 3, 1, 14, 2 C, A
3) Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri kavrar 2, 3, 1 A, C
4) Amerika’nın bağımsızlık mücadelesini anlar 1, 3, 2 A
5) Rusya’nın büyük bir devlet olarak ortaya çıkışını kavrar 3, 14, 2 A, C
6) Fransız İhtilali’nin yaratmış olduğu etkiyi analiz eder 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Avrupa’da meydana gelen dini ve siyasi gelişmeler
2 Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da yayılışı
3 Coğrafi keşifler ve sonuçları
4 Amerikan menşeli yiyeceklerin dünyaya yayılması ve yarattığı etki
5 Rusya’nın büyük bir devlet olarak ortaya çıkışı ve sonuçları
6 Amerikan bağımsızlık hareketi
7 Fransız İhtilali
8 Fransız İhtilali ve dünyaya etkisi
9 ARASINAV
10 Viyana Kongresi ve sonuçları
11 19. Yüzyılda Sömürgecilik faaliyetleri
12 Rusya’nın Orta ve Doğu Asya’da yayılması
13 19. Yüzyılda Çin ve Japonya
14 Sonuç ve değerlendirme
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2001), Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1494-1789; Kezban Acar, Başlangıçtan 1917 Bolşevik Devrimine Kadar Rusya Tarihi, Merry E. Wiesner Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa 1450-1789.
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Kısa Sınav 3 10
Ödev 4 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,4
Dersin AKTS Kredisi 2