Dersin Detaylı Bilgileri

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ailenin tanımını kavrar. 1, 2, 3, 14 A, B
2) Ailenin doğduğu sosyal şartları bilir. 1, 2, 3, 14 A, B
3) Ailenin ferdi hayat üzerindeki etkisini kavrar. 1, 2, 3, 14 A, B
4) Ailenin toplum hayatı üzerindeki etkisini kavrar. 1, 2, 3, 14 A, B
5) Modern ailede rollerin dağılımını bilir. 1, 2, 3, 14 A, B
6) Modern ailede anne ve babanın rollerini kavrar. 1, 2, 3, 14 A, B
7) Modern ailede çocukların rollerini kavrar. 1, 2, 3, 14 A, B
8) Modern ailede çocukların rollerini kavrar. 1, 2, 3, 14 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Sözlü Sınav

DERS AKIŞI

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Aile nedir?
2 Modern aile nedir?
3 Sosyal hayatta ailenin önemi.
4 Ailenin ferdi hayat üzerindeki etkileri.
5 Ailenin dini referansları.
6 İslam ve modern aile.
7 Diğer dinler ve aile.
8 Ara Sınav
9 Modern aile ve gençler.
10 Modern aile ve kadınlar.
11 Modern aile ve yaşlılar.
12 Günümüz Batı Dünyası ve modern aile.
13 Günümüz Doğu Dünyası ve modern aile.
14 Günümüz Türkiye?si ve modern aile.
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
[1] Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, C. I, II, III, (1992) Ankara: T.C.
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay.
[2] K. Canatan, E. Yıldırım (2009) Aile Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitap.
[3] Günümüzde Aile (2007) İstanbul: Ensar Neşriyat.
DÖKÜMAN PAYLAŞIMI

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 5
Kısa Sınav 3 5
Sözlü Sınav 4 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Sözlü Sınav 1 3 3
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü 113
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,52
Dersin AKTS Kredisi 5